Koncern

Bodens Energi är en energikoncern där elhandel, elproduktion och fjärrvärme samt administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB.

Dotterbolaget Bodens Energi Nät AB bedriver elnätsverksamheten.

Bodens Energi äger även Energiproduktion i Norrbotten AB.