Avtalsvillkor


Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev) för konsumenter

Bodens Energis Särskilda avtalsvillkor EL

Bodens Energis Särskilda avtalvillkor Medelpris

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag

25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts med EU:s nya dataskyddsförordning:
GDPR - General Data Protection Regulation