Avtalsvillkor


Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) för konsumenter

Bodens Energis Särskilda avtalsvillkor EL

Bodens Energis Särskilda avtalvillkor Medelpris

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag

25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts med EU:s nya dataskyddsförordning:
GDPR - General Data Protection Regulation