LADDA BILEN
 

Elens ursprung

El du köper från oss är en mix av olika energikällor. Diagrammet visar elförsäljningen fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle) respektive kärnkraftsel.

        

          

Elens miljöpåverkan från "vaggan till graven"

Nedan ses hur stor andel och vilken miljöpåverkan mixel har i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt radioaktivt avfall från utbrända uranbränsleelement.

Siffrorna visar både utsläpp och avfall som genereras vid driften av kraftverken och dels som livscykelanalyser (LCA). LCA beskriver elens miljöpåverkan "från vaggan till graven" – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

 

Drift av kraftverk

Elens hela livscykel

CO2-utsläpp, g/kWh  0,03  5,81
Utbränt radioaktivt uranbränsle, g/kWh  0,001  0,002