Frågor & Svar

När på året är det lägst elpris?

Det går inte att säga med säkerhet. Elpriset följer priserna på elbörsen Nord Pool Spot, som i sin tur påverkas av konjunkturläge, bränslepriser och tillgången av energi.

Vad ingår i elpriset?

Inköpspris, påslag, elcertifikat och moms.

Vad är fast avgift?

Alla elhandelsbolag har fasta kostnader: lagstadgade krav på att skicka påminnelser om att avtal löper ut, informera när inget avtal finns, hålla kundregistret uppdaterat och insamling av mätvärden med mera.

Vad är jämförpris?

Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elpriser. Jämförpriser anges i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta elavgifter samt moms.

Vilket elavtal ska jag välja?

Fast elpris väljer du när du vill känna dig trygg med att veta vad du betalar per kWh. Med Rörligt elpris får du ett nytt elpris varje månad baserat på elbörsens spotpriser och är därmed beredd på växlande elpriser. Med Vintersäkringsavtalet har du fast elpris på vintern och rörligt elpris på sommaren. När du tecknar elavtal väljer du mellan vanlig el, BodenWatten el och Sopel. 

Vilket elavtal är populärast?

För närvarande tecknas både fast elpris och rörligt elpris. Låga priser historiskt sett på fasta elpriser och låga rörliga elpriser under vintern bidrar till att båda avtalen är populära just nu.

Har ni miljöavtal?

Ja, när du tecknar elavtal kan du välja BodenWatten el eller Sopel. 

Jag har ett fast avtal och vill byta till ett annat elavtal. Hur gör jag?

När din bindningstid löper ut kan du byta avtal. 60-90 dagar innan ditt avtal löper ut påminner vi dig om att teckna nytt avtal och då kan du göra ett nytt val. Ta kontakt med oss om du vill veta hur lång bindningstid du har.

Jag har Medelprisavtal och på Mina sidor står det att avtalet slutar till årsskiftet. Kan jag teckna ett nytt avtal då?

Medelprisavtalet är ett löpande elavtal som får nytt elpris varje år. För att teckna ett nytt avtal säger du först upp Medelprisavtalet innan vi har påbörjat inköp för nästa år. Varje höst skickar vi ett informationsbrev med särskilda avtalsvillkor. Kontakta kundservice för mer information eller för en uppsägning.

Vad är uppsägningstiden på Rörligt elpris?

När du har ett obundet rörligt elpris är uppsägningstiden en månad. Logga in på Mina sidor för att se om ditt Rörligt elpris är obundet eller tidsbegränsat. Kontakta gärna kundservice för mer information.

Vad är Anvisningspris?

Information ses här.