Mikroproduktion - Elprisavtal

Sälja överskotts el till elhandlare

När du har anslutit en mikroproduktionsanläggning till elnätet får du en anvisad elhandlare som tar emot din överskottsproduktion. Den anvisade elhandlaren är den elhandlare som du köper el av.

Om du får Bodens Energi AB som anvisad elhandlare får du automatiskt ett avtal.
Avtalet har ingen bindningstid och du får Nord Pool Spots spotpris för respektive månad minus 2 öre/kWh.

Om du har en annan elhandlare och vill sälja elen till oss istället behöver vi din elnätsproduktions anläggningsid och områdeskod samt vilket datum som leveransen ska starta till oss.

Momsregistrerad
Om 
du har en total försäljning på mer än 30 000 kr exkl.moms under ett beskattningsår ska du vara momsregistrerad hos Skatteverket. Ge oss ditt momsregistreringsnummer för att få moms på energiersättningen på självfakturan från oss.

Information om hur det går till att ansluta en mikroproduktions-
anläggning på Bodens Energi Nät´s elnätsområde och information om bygglov, bidrag, elcertifikat, nätnytta, moms och skattereduktion ses här.