Avtalsvillkor


Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev) för konsumenter

Information avbrottsersättning och skadestånd

25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts med EU:s nya dataskyddsförordning:
GDPR - General Data Protection Regulation