Fakta om elnätet i Boden 2017

Statistik  
Antal anställda 26 st
Energiomsättning 401 GWh
Investeringar 31,4 Mkr
Högspänningsabonnemang 7 st
Lågspänningsabonnemang 16 377 st
Mottagningsstationer 130/20 kV 5 st
Nätstationer 715 st
Tillgängligheten i nätet 99,80%
Högspänningsledning 20-40 kV  
Oisolerad friledning 517,5 km
Isolerad friledning 174,5 km
Minskning av oisolerad ledning under året 

28,5 km 

Jordkabel

198 km

Lågspänningsledning 0,4 kV  
Luft 280 km
Jordkabel 1035 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 2233,5 km
Ledningslängd per anslutning 136,3 m