Leveranssäkerheten i Bodens elnät

Bodens Energi Nät AB är nätägare i Bodens kommun. Vi ser till att alla bodensare har ett väl fungerande elnät. Elnätet förbättras och underhålls kontinuerligt för att ge en hög person- och leveranssäkerhet samt låga nätavgfter. Elnätet håller hög standard med få strömavbrott. 

Leveranssäkerheten i Bodens elnäts distributionsområde för år 2014 låg i genomsnitt på cirka 64 minuters avbrott per kund och år, vilket innebär att tillgängligheten var 99,99 %.

Leveranssäkerheten i Sverige

Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har motsvarande förutsättningar. Under ett normalår är den svenska leveranssäkerheten 99,99 %. 

År 2015 blev den samlade leveranssäkerheten 99,98 %. 

  • Den genomsnittliga avbrottsfrekvensen var 1,3 d.v.s att den genomsnittlige elkunden hade drygt ett elavbrott under året.

  • Den genomsnittliga avbrottstiden var 121 minuter.

  • Norrland drabbades av isbelagda ledningar under hösten och vintern.

  • Stormåret 2015 inleddes i januari med Egon i Sydsverige. 
    Stormarna Gorm, Freja och Helga kom i november i Syd- och Mellansverige.

Läs här om: Svensk Energis information om leveranssäkerhet