Pågående projektAltersjön

Nedgrävning markkabel beräknas vara klart 2019

Degerbäcken - Södra Bredåker

Nedgräving markkabel juni-december 2019

Holmfors - Frängsmyran

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Lassbyn - Rörån

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Luftledningsnätet

Fjärrfrånskiljare monteras upp i luftledningsnätet för att förenkla felsökning och förkorta avbrottstider genom att leda elen alternativa vägar.

Sävast - Flarken

Nya luftledningar beräknas vara klart 2019

Sävastnäs - Sävastön

Ledningsflytt längs med riksväg 97 sker juni 2019 och fortlöpande

Sörbyn - Gunnarsbyn - Norriån

Ny trafostation som på sikt förbrättrar elkvaliten och minskar avbrott.

Ytterholmen - Norriån

Nya luftledningar och nedgrävning markkabel beräknas vara klart 2019

Röjning under luftledningar

Under barmarkssäsongen 2019 sker röjning i:
- Buddbyn - Ljuså - Sörbyn - Norriån
- Rosa och röda linjer i kartan.