Återanslutning

När du vill återansluta en anläggning som har varit avslagen rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör som kontrollerar din anläggning innan strömmen slås på. Fastighetsägaren har skyldighet att följa regler och ansvara för elnätsanläggningens säkerhet. 

Vid återanslutning ska den nya elmätaren och inkommande servisledning anslutas i ett fasadmätarskåp. Om den förra mätaren var inomhus ses information här om hur det går till att flytta mätaren till fasaden.

Elinstallatören anmäler återanslutningen till oss.

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen.
Du eller din elinstallatör slår på strömmen till din anläggning.

Tiden innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka åtgärder vi behöver utföra före anslutningen.

Säkringsintervall   Inom 3 år* Efter 3 år
16A-63A   3 000 kr Beställ prisuppgift
80A-200A   7 000 kr Beställ prisuppgift

Priserna är inklusive moms.

*Pris när servisledningen finns kvar.

Kontakta oss för prisuppgift via e-post planeingsgruppen@bodensenergi.se