LADDA BILEN

Återanslutning

När du vill återansluta en anläggning kontaktar du vår planeringsgrupp för återanslutningsavgift och tekniska frågor.
Därefter kontaktar du en elinstallatör som anmäler återanslutningen till oss.

Vid återanslutning ska den nya elmätaren och inkommande servisledning anslutas i ett fasadmätarskåp. Om den förra mätaren var inomhus ses information här om hur det går till att flytta mätaren till fasaden.

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring med uttagna säkringar och huvudbrytaren frånslagen.
Du eller din elinstallatör slår på strömmen till din anläggning.

Tiden innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka åtgärder vi behöver utföra före anslutningen.

Säkringsintervall   Inom 3 år* Efter 3 år
16A-63A   3 000 kr Beställ prisuppgift
80A-200A   7 000 kr Beställ prisuppgift

Priserna är inklusive moms.

*Pris när servisledningen finns kvar.

Kontakta oss för prisuppgift via e-post planeingsgruppen@bodensenergi.se