LADDA BILEN

Ny elnätsanslutning

Vi ansluter fastigheter som ligger i vårt elnätsområde, karta ses här.
Brännberg, Mockträsk och Södra Alträsk ingår inte i vårt område.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar beroende på var anläggningen placeras geografiskt i förhållande till befintligt elnät samt önskad storlek på säkring (effektuttag).

Anslutningspriser ses längst ner och elnätspriser ses här.

Behövs el innan fasadmätarskåpet är uppsatt beställer ni en tillfällig anslutning (bygg), se information i menyn här till vänster.
 

Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

1  Mätarskåp på fastigheten
2  Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
3  Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvar för

4  Mätare
5  Serviskabel, ända fram till fastigheten
6  Serviskabel
7  Arbete utanför tomtgränsen
8  Kabelskåp
9  Nätstation


Gör så här - steg för steg

 1. Var ute i god tid
  Skicka din förfrågan till planeringsgruppen@bodensenergi.se helst mer än tolv veckor innan anslutning till elnätet ska ske.
  Varje anslutning kräver olika mycket arbete i elnätet, allt från en enda skarv i marken till nya nätstationer och tillstånd hos markägare eller myndigheter.

  Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även kan drabba dig som kund, samt utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.
 2. Prisuppgift

  Vi lämnar en prisuppgift till dig på anslutningen och en första uppskattning på leveranstid.
 3. Kontakta en auktoriserad elinstallatör - FÖRANMÄLAN
  Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nuFör en normal anslutning vill vi ha en föranmälan minst 6 veckor innan anslutning till elnätet. Vid en anslutning med omfattande ombyggnation i elnätet behöver vi föranmälan minst 12 veckor i förväg.

  Föranmälan är en branschstandard där det ska framgå vad som ska förändras i elnätet och markeras på en karta var anslutningspunkten (mätarskåpet) kommer att placeras. När en godkänd föranmälan kommer in påbörjar vi vårt arbete.

  elsakerhetsverket.se kan du se vilka elinstallationsföretag som är auktoriserade att utföra elinstallationsarbeten.
 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan kontaktar vi vanligtvis kunden och kontrollerar att information om pris och rutiner nått fram. Vi skickar en faktura enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.

 5. Installationsmedgivande
  Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. I installationsmedgivandet får installatören veta mer om de tekniska förutsättningarna för anslutningen och om något avviker från den normala arbetsgången som beskrivs nedan.

  Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och monterar fasadmätarskåpet där det ska sitta permanent. För mindre anslutningar används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt.
  Observera att vi inte kopplar in fasadmätarskåp som sitter monterat på pall eller annan temporär lösning.

  Installatören ansvarar för att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner från fasadskåpets plats till tomtgräns eller anvisad plats. Röret ska vara försett med dragsnöre och förlagt på så sätt att det inte riskerar att fyllas med is eller på annat sätt täpps igen. Installatören ansvarar för att tillse att röret blir korrekt förlagt samt att det är i användbart skicka när vi, Bodens Energi Nät AB, senare ska dra igenom serviskabeln.
 6. Elinstallatören utför sitt jobb - FÄRDIGANMÄLAN
  Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört enligt vår information i installationsmedgivandet. Färdiganmälan är installatörens sätt att klarera att anläggningen är klar att anslutas till elnätet och är utformad enligt vårt önskemål i installationsmedgivandet.

 7. Din fastighet får el
  När färdiganmälan inkommit och när anslutningsavgiften är betald ansluter våra montörer fastigheten till elnätet inom två veckor. Vi använder jordkabelservis och anslutningspunkten är avsedd anslutningsplint i ditt mätarskåp. Du får information om ditt elnätsavtal när vi har kopplat in servisledningen och mätaren i ditt mätarskåp.
  Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.
  
Vi hjälper dig gärna

Välkommen att kontakta oss på planeringsgruppen@bodensenergi.se och vi kontaktar dig så snart vi kan.

Anslutningspris 16-25A

Avstånd till anslutningspunkt

Pris inkl.moms

0-200 meter

27 625*

200-600 meter

27 625* + 310 kr/m

600-1200 meter

160 250 + 677,50 kr/m

1200-1800 meter

566 750 + 411,25 kr/m


Anslutningspriset för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift.
*Vid beställning fr.o.m. 1 november är anslutningspriset 36 250 kr.

Anslutningspris för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.

Anslutningspris

Anslutningspris för 16-25 A och följande adresser är 27 625 kr vid beställning senast 31 oktober 2020.
Vid beställning fr.o.m. 1 november är anslutningsavgiften 36 250 kr.

Ankarvägen
Grindvägen
Gårdsvägen
Instrumentvägen 1-39

Kanotvägen
Månskensvägen
Norra Maranvägen
Regnbågsvägen
Segelvägen
Solskensvägen
Södra Maranvägen
Södra, Västra och Östra Lillgärdsvägen
Åkervägen