Elnätspriser

Elnätsavgiften faktureras av nätägaren.
I Bodens kommun är det Bodens Energi Nät AB.

Priser 2018

Huvudsäkring ampere Nätpris kr/år Överföringsavg. kr/kWh 
16A lägenhet 1 725  
16A 2 735 0,165
20A 6 610  
25A 8 045  
35A 11 005  
50A 15 390  
63A 19 335  
80A 24 730  
100A 30 790  
125A 38 100  
160A 48 465  
200A 60 270  

Priser inklusive moms.

Elnätspriser består av kostnader för drift, underhåll och reinvestering av elnätet, överföring av el samt mätare och mätaravläning.

Överföringsavgift ingår i nätpriset förutom i 16A, där den faktureras separat.

16A föreslås elnätsanläggning med användning om högst 23 485 kWh.

16A lägenhet förutsätter att fastigheten har en särskild fastighets elnätsanläggning och minst tre lägenhets elnätsanläggningar.

Här kan du se vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har och hur ett säkringsbyte går till.

Fler elnätspriser ses i Prislista elnät 2018

Energiskatt

Från 1 januari 2018 faktureras energiskatten från elnätsföretaget.
Energiskatten i Norrland är 23,5 öre/kWh exkl.moms
(29,4 öre inkl.moms)


1 januari 2019 ändras energiskatten till 25,1 öre/kWh exkl.moms
(31,4 öre inkl.moms).

Anslutningsavgift ny anläggning 16-25A  

Avstånd till anslutningspunkt

Pris inkl.moms

0-200 meter

27 625

200-600 meter

27 625 + 236,25 kr/m

600-1200 meter

122 125 + 140 kr/m

1200-1800 meter

206 125 + 208,75 kr/m


Anslutningsavgift för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift.

Anslutningsavgift för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.