Anslut till fjärrvärme

Var i Boden finns det fjärrvärme? Vad kostar anslutningen? Hur fungerar ROT-avdrag? Var anmäler jag intresse? Här nedan finner du svaren till dina frågor.

Fjärrvärme områden

Drygt 4 000 fastigheter är anslutna till Bodens fjärrvärmenät. Idag byggs inga nya områden ut. Här kan ni se utbyggda områden i Boden.

Fjärrvärme anslutningsavgift

Pris för fjärvärmeanslutning och installation av fjärrvärmecentral samt fjärrvärmecentralen är cirka 50 000 kr inklusive moms.

Har din anläggning återvinning på ventilationen eller/och du har en fristående byggnad, exempelvis garage, erbjuder vi lösningar för dem.

Kontakta oss för prisinformation i intresseanmälan nedan.

ROT-avdrag

Den som vill nyttja ROT-avdrag på fjärrvärmeinstallationen fyller i en begäran, som erhålls från oss, förutsatt att du har rätt till ROT-avdrag enligt skatteverkets regler.
Beroende på installationsarbetets omfattning blir ROT-avdraget för arbetskostnaden mellan 7 000 och 13 000 kr inklusive moms.
ROT-avdraget görs direkt på fakturan från oss.

Så här installeras fjärrvärme

Först besöker vi er och upplyser om vad en installation innebär. Sedan när ni har beställt fjärrvärme tecknas ett leveransavtal. Avtalet fastställer Bodens Energis skyldigheter och även dina åtaganden som kund.

Schakten fram till huset sköter Bodens Energis anlitade entreprenörer om. I våra åtaganden ingår eventuell demontering av staket och håltagning i fastigheten. När det gäller återfyllning gör vi grovarbetet. Vi återställer gräs- och plattytor, gör i ordning planteringar och sätter upp staket. Eventuella sättningar åtgärdar fastighetsägaren själv. Blir vi tvingade att riva en asfaltsyta så återställer vi den.

Rören läggs på plats när schakten är gjord. Rören svetsas samman och kontrolleras för att upptäcka eventuellt läckage innan installationen sker i fastigheten. Vi köper in de tjänster som behövs från olika underleverantörer för att arbetet ska flyta och bli så billigt som möjligt.

Installationen av det nya värmesystemet står vi för. Vi ser till att ni får en komplett installation av en driftfärdig anläggning bestående av en fjärrvärmecentral (med värmeväxlare och reglercentral) och utegivare. Vi kopplar också ur er ursprungliga anläggning. Däremot ansvarar vi inte för demontering och bortforsling av er gamla panna. Vill ni ha hjälp med detta kan du prata med rörläggarna på plats så ordnar det sig säkert.

När vi slutför installationen ansvarar vi för att hålet i grundmuren blir lagat, att den lokal vi vistas i grovstädas och att rören på tomten skyddsfylls samt att fyllningen packas.

Installation av radiatorer

Ni gör själv den slutliga finputsen inomhus och utomhus och kan därmed själv påverka slutresultatet och hålla kostnaderna nere. Det betyder att ni själv har ansvaret för målningsarbeten och förbättringar, finstädning samt täckning av skorstenstopp faller på er lott.

Intresseanmälan

Skicka oss en intresseanmälan. Vi gör en teknisk undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme.
Vi kontaktar dig för resultatet och prisinformation för anslutning.

Fält markerade med * är obligatoriska fält.