Driftinformation


Driftinformation ses 
här.

Har vi ingen driftinformation och om felet ej finns i din anläggning gör du en felanmälan på 0921-624 51.


Innan du gör en felanmälan

- Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.

- Kontrollera att alla säkringar till fjärrvärmecentralen är hela.

- Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmecentralens driftinstruktion.

- Kontakta en VVS-firma.


Vid icke brådskande fel kan du använda formuläret här nedan.
 

Fält markerade med * är obligatoriska fält.