Fjärrvärmepriser 2019


Fjärrvärmepriser med abonnerad effekt  t.o.m. 40 kW.
Abonnerad effekt ses på fakturan.

Fast årsavgift  618,41 kr per abonnerad kW.

Energipris    373,90 kr per MWh   (37,39 öre per kWh)

Priserna är inklusive moms.

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift

Prisexempel
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårsförbrukning i kWh

Totalt kr per år

Varav fast avgift

Varav energipris

15 000 kWh 11 793 6 184 5 608,50
20 000 kWh

13 662 

6 184 7 478
30 000 kWh 18 638 7 421 11 217
40 000 kWh 24 851 9 895 14 956