Fjärrvärmepriser 2018


Fjärrvärmepriser med abonnerad effekt  t.o.m. 40 kW.
Abonnerad effekt ses på fakturan.

Fast årsavgift  597,50 kr per abonnerad kW.

Energiavgift    361,25 kr per MWh   (36,125 öre per kWh)

Priserna är inklusive moms.

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift

Prisexempel
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårsförbrukning i kWh

Total kostnad per år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh 11 394 5 975 5 419
20 000 kWh

13 200 

5 975 7 225
30 000 kWh 18 008 7 170 10 838
40 000 kWh 24 010 9 560 14 450