LADDA BILEN

Fjärrvärmepriser 2020


Fjärrvärmepriser med abonnerad effekt  t.o.m. 40 kW.
Abonnerad effekt ses på fakturan.

Fast årsavgift  655,51 kr per abonnerad kW.

Energipris    396,33 kr per MWh   (39,63 öre per kWh)

Priserna är inklusive moms.