Följ bygget av panna 18 via webbkamera


Kamera 1


Kamera 2

Bygget av nya pannan på värmeverket startade 2 mars 2017. 

En ny byggnad ska byggas där den nya pannan ska in. Pannhuset blir cirka 46 meter högt och 10 plan, bottenytan är 3 000 kvm.

Att bygga en ny byggnad och en ny kraftvärmepanna kommer att sysselsätta 170-200 personer i projektet. 

Den nya pannan planeras att tas i drift i april 2019.

Panna 18 kommer att leverera fjärrvärme till våra drygt 4 000 abonnenter. Pannan kommer även att producera dubbelt så mycket el jämfört med nuvarande panna.

Bodens Energis VD Hans Stålnacke:
-Det handlar om en stor investering. Kostnaden är 760 miljoner kronor. Det är den största investeringen i vårt bolags historia, men också en av de största i landet i värmebranschen.

2017-08-31: