Frågor & Svar

Kan jag få fjärrvärme?

Idag kan vi leverera fjärrvärme i de områden där vi har fjärrvärme.
Skicka oss en intresseanmälan och vi gör en teknisk undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme. Utbyggda områden och intresseanmälan.

När blir mitt område aktuellt för fjärrvärme?

För närvarande sker endast nyanslutningar i område med befintligt fjärrvärmenät. 

Fjärrvärme - vem äger och ansvarar för vad?

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Var hittar jag teknisk information för min fjärrvärmecentral?

Bruksanvisning (manual) för fjärrvärmecentral (värmeväxlare) finns på tillverkarens hemsida. Om bruksanvisningen inte är tillgänglig på internet kontaktar du oss och vi hjälper till. 

Varför är fjärrvärme bra för miljön?

Vår fjärrvärme produceras till största delen med förnyelsebara bio- och avfallsbränslen vilket bidrar till ett minskat utsläpp av växthusgaser. Effektiv förbränning och rökgasrening bidrar även till att hålla utsläppen på en låg nivå. Vi investerar i ny teknik för att ytterligare minska påverkan på miljön.

Är fjärrvärmepriset konkurrenskraftigt?

Bodens Energi har under många år de allra lägsta priserna i Sverige. Detta har varit möjligt genom att vi förnyat vår produktionsanläggning och hela tiden använt för aktuell tid billigaste bränslet.