LADDA BILEN
 

Graddagar i Boden

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och påverkat värmeförbrukningen.
Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från 
människor,
elektriska apparater och solens strålar.

  Normalår 2017  2018 2019 2020
Januari

856

 711  831   960 643
Februari 744  647  813  692 689
Mars  689  609  720  626 582
April   483  458  415  342 423
Maj  286  223  77  180 215
Juni  0  19  7  0 0
Juli  0  7  0  0 0
Augusti  0  43  0  0 6
September  261  177  161  219  
Oktober  456 408  440  520  
November  646 617  435  695  
December  810 768  772

 652

 

Summa              5 230           4 687     4 671      4 886