LADDA BILEN
 

Graddagar i Boden

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och påverkat värmeförbrukningen.
Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från 
människor,
elektriska apparater och solens strålar.

  Normalår 2017  2018 2019
Januari

856

 711  831   960
Februari 744  647  813  692
Mars  689  609  720  626
April   483  458  415  342
Maj  286  223  77  180
Juni  0  19  7  0
Juli  0  7  0  0
Augusti  0  43  0  0
September  261  177  161  219
Oktober  456 408  440  520
November  646 617  435  695
December  810 768  772

 652

Summa                5 230                4 687       4 671      4886