Fjärrvärme ombyggnad

Ingen planerad ombyggnad finns för närvarande.

Fjärrvärme utbyggnad

Vi förtätar i befintliga områden.