Fjärrvärme ombyggnad

Ingen planerad ombyggnad finns för närvarande.

Fjärrvärme utbyggnad

Solskensvägen på kvarteret Brännan, Sävastön, byggs ut under sommaren 2017.

Vi förtätar i befintliga områden.