Panna 18

Bygget av nya pannan på värmeverket startade 2 mars 2017 och den proveldades första gången 19 december 2018. När alla drifttester är klara i april tas Panna 18 över av Bodens Energi. Pannhuset är cirka 46 meter högt och 10 plan, bottenytan är 3 000 kvm.

Byggnationen av den nya kraftvärmepanna har sysselsattit 170-200 personer i projektet. 

Panna 18 kommer att leverera fjärrvärme till våra drygt 4 000 abonnenter. Pannan kommer även att producera dubbelt så mycket el jämfört med nuvarande panna.


Bodens Energis VD Hans Stålnacke:
-Det handlar om en stor investering. Kostnaden är 760 miljoner kronor. Det är den största investeringen i vårt bolags historia, men också en av de största i landet i värmebranschen.


Bilder från byggnationen


2017-08-31

2017-11-07:

2018-04-11: