Driftinformation 


Driftinformation ses här.

Har vi ingen driftinformation och om felet ej finns i din anläggning gör du en felanmälan på 0921-624 51.

Innan du felanmäler elavbrott:
- Ta reda på om grannarna också är utan el.
- Kontrollera att alla säkringar är hela, att färgpricken är kvar är ingen     garanti för att säkringarna är hela.

Pågående projekt här


Innan du felanmäler din fjärrvärme:
- Ta reda på om grannarna också är utan värme eller varmvatten.
- Kontrollera att alla säkringar till cirkulationspump och reglerutrustning   är hela.
- Utför felavhjälpning enligt fjärrvärmeanläggningens driftinstruktion.
- Kontakta en VVS-firma.
 

Felanmäl gatubelysning här

 

Felanmälan elnät och fjärrvärme

När felet ej finns i din anläggning felanmäler du på 0921-624 51.

Vid icke brådskande fel kan du använda formuläret här nedan.


Fält markerade med * är obligatoriska fält.