Anmäl till oss att du är utan ström. Det är först när vi känner till strömavbrottet som tiden för avbrottsersättningen börjar räknas. Du får avbrottsersättning om du varit strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du haft ström oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad när strömavbrottet upphörde. Återbetalningen gör vi automatiskt till dig när vi fått information om strömavbrottet. För mer information Villkor avbrottsersättning.

I de områden där vi har fjärrvärme kan vi idag leverera fjärrvärme. Gör en intresseanmälan och vi kontaktar dig med mer information. Utbyggda områden och intresseanmälan.