LADDA BILEN

Elsäkerhet för din fasta elinstallation

Bor du i hus eller har ett fritidshus är du själv ansvarig för att din fasta elinstallation, det vill säga vägguttag och strömbrytare, är säker. Bor du i hyres- eller bostadsrätt är det din värd eller förening som är ansvarig – meddela dem om du hittar något fel. De flesta elarbeten måste en fackman göra, men en del enklare arbeten får du göra själv. Lämna över jobbet till en fackman om du är minsta osäker.

Elarbeten du får göra själv

Stäng av strömmen innan du börjar arbeta. När du byter något måste du alltid ersätta den med en ny av samma sort. Kontrollera arbete noga innan du slår på strömmen. Skyddsjordningen är särskilt viktig.

  • Säkringar. Om säkringen går sönder igen när du precis har bytt den ska du kontakta en fackman eftersom det kan vara något allvarligt fel.

  • Strömbrytare. När du byter strömbrytare måste du slå av huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen först! Kontrollera med en spänningsmätare att det inte finns någon spänning i strömbrytaren eller uttaget.
  • Installera lampor. Du får installera lampor i torra utrymmen. Se till att lampan/armaturen är av rätt modell och att kontakten passar. Installera aldrig någon form av el i våtutrymmen – inte ens lampor.
  • Reparera apparater. Det är viktigt att du vet hur reparationen ska gå till, att du utför den på rätt sätt och att du därefter kontrollerar den lagade apparaten så att den inte är strömförande eller farlig på annat sätt. Om du inte är helt säker på hur reparationen ska gå till är det bättre att lämna in den till en expert!

Läs fler säkerhetsråd på elsakerhetsverket.se.

Öka säkerheten

I våra bostäder finns massor med apparater och utrustning där ett elektriskt fel kan orsaka brand. En orsak till brand kan vara glappkontakt i elcentralen. Faktum är att den vanligaste orsaken till bränder i hemmet är oförsiktighet och obetänksamhet. Det finns en del enkla åtgärder du kan göra för att minska risken för brand.

Säkerhetstips_BrandvarnareSäkerhetstips_Brandsläckare

  • Brandvarnare är den viktigaste och billigaste säkerhetsutrustningen. Brandvarnare bör finnas på alla våningsplan och helst vara seriekopplade. Tänk på din personliga säkerhet och testa brandvarnaren en gång per halvår!
  • Brandsläckare, införskaffa gärna en brandsläckare. En pulversläckare på minst 6 kg är att föredra då den även klarar elbränder. Tänk på att förvara den lättåtkomlig för alla.
  • Jordfelsbrytare är en mycket bra investering för din och familjens säkerhet. Det behövs så lite, en sladd som kommit i kläm, en felmonterad stickpropp eller dålig isolering i gamla apparater och ledningar. Arbetar du utomhus med elektriska maskiner kan du använda en lös jordfelsbrytare mellan vägguttag och maskin. Jordfelsbrytaren slår blixtsnabbt av strömmen om ett fel uppstår i bostadens elsystem eller i någon elektrisk apparat. Den kan rädda både liv och egendom - en billig livförsäkring!