Frågor & svar installation av solceller

Att installera solceller är inte så komplicerat som man kanske kan tro. Här kan du läsa mer om de vanligaste frågorna och svaren.

Hur mycket el kan jag få ut från mina solceller?

Hur mycket el du får ut från systemet beror på en rad faktorer och därför kan ett klart och tydligt svar sällan ges. Generellt omvandlas mellan 17-20 % av den inkommande solenergin till el. Vanligtvis anges hur mycket el, alltså antal kWh, som produceras per installerad kW. Detta tal brukar ligga mellan 800 – 1100 kWh/installerad kW, framförallt beroende på den årliga solinstrålningen samt riktning och lutning på panelerna. Övriga faktorer som påverkar produktionen är skuggning, temperatur, snötäckning, nedsmutsning etc.

Hur fungerar solpanelerna på vintern?

Eftersom solen står lägre under vinterhalvåret blir infallsvinkeln sämre vilket gör att energiproduktionen naturligt blir något mindre, systemet genererar även minde då panelerna är täckta av snö. Vid snötäcken upp till cirka en centimeter kan en del solljus fortfarande tränga igenom och träffa solcellerna. Om panelerna monteras i rätt vinkel glider dessutom tjockare snölager gärna av, särskilt i töväder. Vi rekommenderar därför inte att ta sig upp på taket med den fallrisk det innebär för att själv få bort snön.

Behövs bygglov för att få sätta upp ett solcellssystem?

Om bygglov behövs eller inte beror i huvudsak på i vilken kommun du bor i, hur stort systemet är och hur systemet monteras på huset. Normalt krävs inte bygglov så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning. Många kommuner går efter följande principer:

  • Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket på en- och tvåbostadshus.
  • Om du sätter solcellerna på en ställning krävs bygglov.
  • Större paneler eller paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver också bygglov.

Kontakta oss hjälper vi att kolla upp om bygglov krävs för din anläggning.

Garantier

För att säkerställa din trygghet vid köpet av en solcellsanläggning arbetar vi endast med stora och välkända leverantörer med produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, har alla våra produkter långa garantitider.

Produktgarantierna på de olika delarna är enligt följande:

  • Solceller 10 år
  • Optimerare 25 år
  • Växelriktare (SolarEdge) 12 år
  • Växelriktare (Fronius) 5 år
  • Montagesystem 10 år

Kan vem som helst installera solceller?

Detta är en fråga som är viktig för oss på Bodens Energi och som vi ser är avgörande för en sund solcellsmarknad i Sverige. Svaret är nej, vem som helst får inte installera solceller.

Så fort som en solpanel träffas av solljus börjar den producera el. När solpanelerna sedan kopplas samman uppstår höga spänningar som är farliga att jobba med utan rätt utbildning. Därför måste solcellsanläggningar i Sverige installeras av utbildad personal och av ett företag som har en elbehörighet.

Detta är något som många av dagens installatörer inte har, vilket gör att deras installationer inte täcks av försäkringar och dem alltså inte är installerade på ett korrekt sätt.

Alla företag som installerar solceller måste ha ett egenkontrollprogram anmält hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du som kund kolla upp genom att gå in på Elsäkerhetsverket och klicka på ”Kolla elföretaget”.