Gårds- & vägbelysning

Behöver du belysningsstolpar till din gård eller till en vägförening kan vi erbjuda ett bra belysningsavtal.

Anslutningsavgift cirka 5 125 kr per stolpe och månadsavgift är 40 kr per stolpe.

Bodens Energi Nät äger belysningsinstallationen och förbinder sig att tillhandahålla anslutning och överföring av el.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift.

// Formstyling