Hej då BKO, välkommen Bodens Stadsnät!

Behovet av ett bra fibernät är stort i Boden. Det finns områden där fibernät ej är utbyggt, där istället äldre tekniker med låg överföringskapacitet används. Utvecklingen mot 5G kräver dessutom en ökad mängd fiber i backen för att fungera. Tillgången till bredband blir allt viktigare för privatpersoner, företag och myndigheter.

För att förbättra Bodens och Bodensarnas digitala möjligheter samordnas nu Bodens Energis fibernät och BKOs roll som kommunikationsoperatör då Bodens Energi förvärvar 60% av aktierna i BKO från de tidigare ägarna och Bodenbo kvarstår med 40% av aktierna. Genom affären bildas Bodens Stadsnät AB som kommer att driva ett öppet stadsnät där Bodensarna själva kan välja mellan olika tjänsteleverantörer av bredbandstjänster eller TV-tjänster.

De två ägarna tillför olika kompetenser. Bodens Energi har gedigen erfarenhet av att driva nät samt hantera myndighetskrav där integritetsfrågor samt driftsäkerhet blir allt viktigare. Nätet skall vara tryggt ur flera aspekter. Bodenbo bidrar med kundperspektiv både genom hyresgästernas behov samt sina egna behov som stor fastighetsägare där IT blir en allt viktigare del i verksamheten.

Fokus under 2019 är förtätning. Stadsnätet kommer att erbjuda hushåll och företag att ansluta till fibernät där fibernätet redan är utbyggt. Fokus under 2020 är utvidgning av fibernätet genom utbyggnad i ett eller flera områden. Beslut om vilka områden detta blir sker under hösten 2019.

Bildandet av Bodens Stadsnät samt genom ägarnas lokala förankring och ekonomiska stabilitet ger goda förutsättningar för att utveckla fibernätet i Boden.