Frågor & svar

ALLMÄNT

Jag ska flytta, hur gör jag ?

I Bodens kommun kontaktar du Bodens Energi Nät AB´s Kundservice på 0921 - 582 00 eller gör din flyttanmälan här. Har du din elnätsanslutning i en annan kommun, kontaktar du elnätsföretaget i den kommunen. Vid flytt avslutas ditt elavtal automatiskt och du bör göra ett aktivt val för ett nytt elavtal till din nya adress.

Vad händer om jag inte anmäler min flytt i tid?

Du står som betalningsansvarig tills mätaren har blivit avläst för utflyttning.

Vad ingår i den totala energikostnaden?
  1. Elpris per kWh och skatter och myndighetsavgifter, som i det totala elpriset uppgår till cirka 30-40 procent. Du kan själv påverka din elkostnad. Dels kan du spara energi och dels kan du aktivt teckna ett elavtal med det elpris som passar din förbrukning. En fast avgift per månad tillkommer som täcker kostnader för administration och fakturering.
  2. Elnätsavgift betalar du för nätet som transporterar el till dig. Elnätsavgiften består av en fast avgift och en rörlig överföringsavgift. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Energiskatt tillkommer.
  3. Om du har fjärrvärme tillkommer dess fasta avgift och rörliga avgift.


FAKTURAFRÅGOR

Vad är Kivra?

Bodens Energi har anslutit sig till Kivra. Har du pappersfaktura idag och akviterat den digitala brevlådan Kivra, får du dina fakturor direkt till din Kivra. Du kan välja att betala din faktura direkt i din Kivra. Mer information finns på Kivras webbplats eller kontakta vår Kundservice.

Vi erbjuder flera olika betalsätt.

Hur vet jag att mitt autogiro är aktivt?

Om du saknar ett inbetalningskort på din faktura så innebär det att autogirot är aktivt. Det står även på fakturan att beloppet "regleras via autogiro".

Jag ska betala min faktura från ett utländskt konto, hur gör jag?

Om du ska betala din faktura från ett utländskt konto behöver du använda följande uppgifter:

IBAN: 76 9500 0099 6042 0127 2053
BIC (SWIFT): NDEASESS

Jag flyttade i mars, varför får jag en faktura i april?

Avgifter för elnät, elhandel och fjärrvärme faktureras i efterskott. Detta för att vi ska kunna läsa av mätaren/mätarna och du betalar för din faktiska förbrukning. Vilket innebär att om du flyttat i mars, får du din slutfaktura i april som avser din förbrukning för mars månad.

Vad händer om jag betalat min faktura två gånger?

Beloppet läggs automatiskt som ett tillgodo hos oss och används som betalning för dina kommande fakturor, tills hela tillgodobeloppet är förbrukat. Önskar du få ditt tillgodo utbetalt, kontaktar du Kundservice med uppgifter om vilken bank, clearing- och kontonummer beloppet ska betalas ut till.

Jag tycker att mina fakturor är höga på vintern och låga på sommaren?

Vi erbjuder tjänsten Energikonto, där du betalar samma summa varje månad. Vi räknar ut din årskostnad utifrån din historiska förbrukning och lägger upp en betalningsplan som är rätt anpassad för dig.

 

KIVRA

Varför väljer Bodens Energi att ansluta sig till Kivra?

Vi arbetar för hållbarhet och enkelhet för våra kunder. Som avsändare i Kivra bidrar vi till en minskad klimatpåverkan och erbjuder dig möjligheten att ta emot och betala din faktura digitalt.

Kostar Kivra något?

Nej, det kostar inget för dig som kund att ta emot fakturor i Kivra.

Kan ni hjälpa mig att aktivera Kivra?

Nej, du måste själv som kund aktivera Kivra via mobilappen eller på Kivra.se.

För hjälp med aktivering eller övriga frågor kontakta Kivra på 0770-45 70 00 eller [email protected], vardagar mellan kl. 09-17 .

Kan jag avsluta min Kivra och fortsätta få pappersfakturor?

Du kan när som helst avanmäla eller anmäla dig till Kivra. Deras användarregister uppdateras varje dag.

Du har även möjligheten att stänga av digital post från en enskild avsändare. Vill du inte längre få fakturor från oss till Kivra, kan du inaktivera Bodens Energi som avsändare. Detta gör du själv i Kivra under Inställningar och Avsändare/Brev. Där bockar av Bodens Energi.

Kan jag missa att jag fått en faktura från er till min Kivra?

Du notifieras alltid via e-post och notifiering via mobilappen, varje gång en ny faktura kommit till din Kivra. Notifiering görs också på obetalda fakturor.

Kan jag betala mina fakturor direkt i Kivra?

Ja, du kan enkelt betala dina fakturor via Kivras betaltjänst. 

Om du istället vill lägga in betalningen direkt i din internetbank, klickar du i “Markera som hanterad” i Kivra. Då vet Kivra att fakturan är betald på ett annat sätt och då skickas inga notifieringar om obetalda fakturor.

Måste jag aktivera betaltjänsten?

Ja, och det tar tre bankdagar innan betaltjänsten i Kivra kan användas.

Hur länge lagras mina fakturor i Kivra?

Kivra gör inga rensningar bland dina fakturor. Fakturorna ligger kvar i din Kivra tills du själv tar bort dom.

Skickar ni påminnelser till Kivra?

Ja, vi skickar påminnelser via Kivra.

Kommer alla brev från er skickas till Kivra?

Vi mailar i första hand brev och bekräftelser. Har du inte angett din e-postadress till oss kommer du istället få dina brev till din Kivra.

Har du andra frågor om hur Kivra fungerar?

Kivra.se finns fler frågor och svar på hur deras tjänst fungerar. Det finns även bra information att känna till om tjänstens funktioner och inställningar.

 

ELPRISER & ELAVTAL

När på året är det lägst elpris?

Det går inte att säga med säkerhet. Elpriset följer priserna på elbörsen Nord Pool, som i sin tur påverkas av konjunkturläge, bränslepriser och tillgången av energi.

Vad ingår i elpriset?

Inköpspris, elcertifikat, ursprungsgarantier, påslag och moms.

Vad är fast avgift?

Alla elhandelsbolag har fasta kostnader:  lagstadgade krav på att skicka påminnelser om att avtal löper ut, informera när inget avtal finns, hålla kundregistret uppdaterat och insamling av mätvärden med mera.

Vad är jämförpris?

Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elpriser. Jämförpriser anges i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta elavgifter samt moms.

Vilket elavtal ska jag välja?

Fast elpris väljer du när du vill ha koll på vad du betalar per kWh, ett elpris under hela avtalstiden. Med Rörligt elpris får du ett nytt elpris varje månad baserat på elbörsens priser och är beredd på växlande elpriser. Timpris passar dig som kan styra förbrukningen till timmar med lågt timpris och är aktiv på elmarknaden.

Vilket elavtal är populärast?

För närvarande tecknas mest Rörligt elpris. Läget i omvärlden påverkar priserna och just nu är det högre fasta priser än rörliga elpriser. 

Har ni miljöavtal?

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra kloka och hållbara val. Därför erbjuder vi enbart 100 % förnybar eller återvunnen el. Läs mer här.

Jag har ett fast avtal och vill byta till ett annat elavtal. Hur gör jag?

Teckna nytt elavtal och välj startdatum. Har du bindningstid väljer du startdatum den dagen du behöver nytt avtal. Har du uppsägningstid väljer du startdatum efter uppsägningstiden.

Jag har Medelprisavtal och på Mina sidor står det att avtalet löper ut 2099-12-31. När kan jag teckna nytt avtal?

Medelprisavtalet är ett löpande bundet elavtal som får nytt elpris varje år. För att visa kund att det är ett bundet avtal har vi valt att lägga in slutdatum 2099-12-31. Kund kan teckna nytt avtal med start 1 januari efter kommande kalenderår. Säg först upp Medelprisavtalet innevarande år senast 31 december.

Jag har Rörligt elpris och på Mina sidor står det inte när avtalet löper ut?

När du har ett obundet rörligt elpris är uppsägningstiden en månad.

Hur räknas Rörligt elpris ut?

Våra kunders gemensamma elförbrukning per timme multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris utgör underlaget för beräkning för Rörligt elpris per elområde.
Utöver det viktade medelvärdet tillkommer våra handelskostnader (avgift till Svenska kraftnät och Nord Pool), elcertifikat, ursprungsgaranti, påslag och moms samt fast månadsavgift.

Vad styr elpriset?

Elmarknaden är speciell då det vid varje tidpunkt måste produceras lika mycket el som förbrukas för att systemet ska vara i balans och driften ska vara säker.
Prispåverkande faktorer är; utbud, omvärldsläget och efterfrågan.
Priset på el beror på hur utbudet av tillgänglig producerad el kan matchas mot efterfrågan.
Eftersom Sverige är en del av den europeiska marknaden så påverkar även omvärldsläget hur priset sätts.

I Sverige har vi en produktionsmix som huvudsakligen består av kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och värmekraft. Om något inträffar som påverkar produktionen av något av dessa kraftslag, till exempel om en kärnkraftsreaktor går på revision eller om det blåser lite, så minskar utbudet och elpriset påverkas.

Elpriset styrs av

 

ELNÄT

Kan jag påverka min elnätsavgift?

Du kan påverka elnätsavgiften genom att byta huvudsäkring. Det är dock viktigt att säkringen är dimensionerad för din elanvändning. Vid 16A huvudsäkring betalas överföringsavgiften separat och genom att förbruka mindre el blir överföringsavgiften lägre. För att ändra huvudsäkringen anlitar du en behörig elektriker.

Var går kablarna när jag ska gräva med maskin i trädgården?

När du ska gräva i din trädgård eller vid tomtgränsen ska du ta reda på var elkablar, optokablar, telekablar och fjärrvärmekulvertar finns. Beställ kostnadsfri ledningsanvisning via www.ledningskollen.se. Om du skadar en ledning, kabel eller ett rör vid grävning kan du bli skyldig att betala skadestånd.

Kan jag få jordkabel istället för luftledning?

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Det är fastighetsägaren som bekostar grävning, jordkabel, ev. mätarskåp och elinstallatörens arbete.

Hur får jag avbrottsersättning?

Anmäl till oss att du är utan el. Tiden för avbrottsersättningen börjar räknas från det att vi känner till elavbrottet. Du får avbrottsersättning när du varit utan el under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Om du haft el oavbrutet i minst två timmar anses avbrottsperioden avslutad. Återbetalningen gör vi automatiskt till dig på elnätsfakturan. För mer information läs Villkor avbrottsersättning.

Vad är en kWh?

Alla aparater som drivs med el är märkta med ett Watt-tal som anger effekten - apparatens "styrka"
Den energi som går åt när du använder apparaten, det vill säga den el du förbrukar, mäts i Wattimmar (Wh) 

Effekt (W) x Tid (h) = Energi (Wh)

Exempel:
När en glödlampa på 40 W lyser i 25 timmar
40 x 25 = 1000 Wattimmar som är 1 kWh

Vad är energiskatt?

Staten tar ut energiskatt för el som förbrukas. Aktuell energiskatt ses här.

Var i Norrland får konsumenter reducerad elskatt?

Reducerad energiskatt gäller för elnätsanläggningar som befinns i samtliga kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Älvdalen.

 

FJÄRRVÄRME

Kan jag få fjärrvärme?

Idag kan vi leverera fjärrvärme i de områden där vi har fjärrvärme. Läs mer här om hur en anslutning går till och vart vi bygger ut fjärrvärmenätet just nu. Skicka oss en intresseanmälan och vi gör en teknisk undersökning för att se om din fastighet går att ansluta till fjärrvärme. 

När blir mitt område aktuellt för fjärrvärme?

För närvarande sker endast nyanslutningar i område med befintligt fjärrvärmenät.

Fjärrvärme - vem äger och ansvarar för vad?

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Varför är fjärrvärme bra för miljön?

Vår fjärrvärme produceras till största delen med förnyelsebara bio- och avfallsbränslen vilket bidrar till ett minskat utsläpp av växthusgaser. Effektiv förbränning och rökgasrening bidrar även till att hålla utsläppen på en låg nivå. Vi investerar i ny teknik för att ytterligare minska påverkan på miljön.

Är fjärrvärmepriset konkurrenskraftigt?

Bodens Energi har under många år de allra lägsta priserna i Sverige. Detta har varit möjligt genom att vi förnyat vår produktionsanläggning och hela tiden använt för aktuell tid billigaste bränslet.

Jag har tekniska frågor om hur min fjärrvärmecentral fungerar?

Bruksanvisning för fjärrvärmecentralen/värmeväxlaren finns på tillverkarens hemsida. Om bruksanvisningen inte är tillgänglig på internet kontaktar du oss och vi hjälper till.