Värmeverket, återvunnen kraftvärme

Värmeverket

I vårt kraftvärmeverk produceras värme och el. Den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet och elenergin levereras till elnätet. Kraftvärmeverket levererar årligen ca 365 000 000 kWh fjärrvärme och ca 50 000 000 kWh elström till Bodens invånare.

Det talas mycket om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind och sol. Här har kraftvärmeverken en viktig funktion. De ger oss nämligen pålitlig energi under alla förhållanden. När vi behöver el och värme som mest, det vill säga på vintern när det är mörkt och kallt, levererar kraftvärmeverken pålitligt bådadera.

Vårt kraftvärmeverk är byggt för att klara många olika slags bränslen: brännbart avfall, returträ, torv, sågspån, flis, samt bioolja och olja som reservkapacitet. Oljeanvändningen står för 1,2%. Under år 2023 har kraftvärmeverket använt 98,7% återvunnet bränsle. Med en optimerad drift och avancerad rökgasrening omvandlar vi avfall till värdefull energi och bidrar till en minskad miljöpåverkan.