Värmeverket, återvunnen kraftvärme

Värmeverket

I vårt kraftvärmeverk produceras värme och el. Den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet och elenergin levereras till elnätet. Kraftvärmeverket levererar årligen ca 364 000 000 kWh fjärrvärme och ca 62 440 000 kWh elström till Bodens invånare.

Det talas mycket om hur vi ska säkra elförsörjningen i Sverige och hur viktigt det är med väderoberoende energikällor som komplement till vind och sol. Här har kraftvärmeverken en viktig funktion. De ger oss nämligen pålitlig energi under alla förhållanden. När vi behöver el och värme som mest, det vill säga på vintern när det är mörkt och kallt, levererar kraftvärmeverken pålitligt bådadera.

Vårt kraftvärmeverk är byggt för att klara många olika slags bränslen: brännbart avfall, returträ, torv, sågspån, flis, samt bioolja och olja som reservkapacitet. Oljeanvändningen står för mindre än 0,6%. Under år 2022 har kraftvärmeverket använt 97,7% återvunnet bränsle. Med en optimerad drift och avancerad rökgasrening omvandlar vi avfall till värdefull energi och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kraftvärmeverkets fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmens energimix år 2022

Återvunnen    94,66 %
Förnybart           4,76 %
Övrigt                 0,06 %
Fossilt                 0,52 %

Kraftvärmeverket gav år 2022 upphov till växthusgasutsläpp bestående av 63 276 ton fossila koldioxidutsläpp och 92 715 ton utsläpp från biomassa.