Elinstallationer i vårt nätområde

För- och färdiganmälan

Elinstallatören skickar för- och färdiganmälan till oss via föranmälan.nu
Att använda föranmälan.nu är enkelt

  1. Skapa ett konto
  2. Logga in
  3. Fyll i information
  4. Ett ärende skapas

Guide för installatörer (pdf)

Tjänsten är kostnadsfri och ger en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider och minskad pappershantering. Ni får avisering via mail och sms när något har hänt i ärendena.

Anvisningar och blanketter

Information nyanslutning ses här

Information mikroproduktion ses här

Mikroproduktion - Anslutningsanmälan

Mikroproduktion - Besiktningsprotokoll

Mikroproduktion - Tekniska riktlinjer

Strömtransformator - Inkopplingsanvisning