Bevakning vid trädfällning nära elledning

Kontakta oss innan du fäller träd. Vi är med och bevakar att träden fälls på ett säkert sätt och att elledningen inte kommer till skada.

Bevakningen är kostnadsfri när du meddelar oss senast fem arbetsdagar innan du ska fälla träd. Bevakning tidigare än fem arbetsdagar kostar 1 175 kronor inkl. moms.

Vid trädfällning på våra elledningar utan vår bevakning blir du skyldig för reparationskostnaden.

För hjälp med själva trädfällningen kontaktar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Kontaktformulär

Kontakta oss

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig angående trädfällning. Meddela oss när ett träd lutar mot en elledning eller ser ut att kunna falla ner och skada elledningen.