Fjärrvärmepriser företag

Fjärrvärme priser

Alla priser är exkl. moms.

Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2021 till och med april 2022 blir abonnerad effekt 1 januari 2023. Dygn där medeltemperaturen har varit kallare än -22 °C är exkluderade vid uträkning av abonnerad effekt.

Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbrukning ses på Mina sidor.

År 2023

Effekt kW kr/år + kr/kW/år
6-50 kW 0 + 878
51-200 kW 1 097 + 855
201-600 kW 5 486 + 833
>600 kW 25 233 + 800

 

Energipris

År 2023

  kr/MWh
Januari - april 384
Maj - oktober 197
November - december 384

 

Flödespris

År 2023

  kr/m³
Januari - april 3,63
Maj - oktober  0
November - december 3,63Prisexempel år 2022

Flerbostadshus

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 47 184 18 216 28 968
193 MWh

113 691

43 806 69 885
500 MWh 293 449 112 401 181 048
1000 MWh 584 207 222 111 362 096

Lokaler, industrier och kontor

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 51 536 22 356 29 180
193 MWh

123 079

52 683 70 396
500 MWh 317 371  134 997 182 374
1000 MWh 630 874 266 127 364 747

*Avser energi och flöde