Fjärrvärmepriser företag

Fjärrvärme priser

Alla priser är exkl. moms.

Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2022 till och med april 2023 blir abonnerad effekt 1 januari 2024. Dygn där medeltemperaturen har varit kallare än -22 °C är exkluderade vid uträkning av abonnerad effekt.

Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbrukning ses på Mina sidor.

År 2024

Effekt kW kr/år + kr/kW/år
6-50 kW 0 + 939
51-200 kW 1 174 + 915
201-600 kW 5 870 + 891
>600 kW 26 999 + 856

 

Energipris

År 2024

  kr/MWh
Januari - april 411
Maj - oktober 211
November - december 411

 

Flödespris

År 2024

  kr/m³
Januari - april 3,88
Maj - oktober  0
November - december 3,88

 

Jämförpriser år 2024

Flerbostadshus

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 53 540 20 658 32 882
193 MWh

128 996

49 669 79 327
500 MWh 332 955 127 444 205 511
1000 MWh 662 809 251 786 411 023

Lokaler, industrier och kontor

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 73 095 31 691 41 404
193 MWh

174 554

74 668 99 887
500 MWh 450 104 191 330 258 774
1000 MWh 894 651 377 103 517 549

*Avser energi och flöde