Fjärrvärmepriser företag

Fjärrvärme priser

Alla priser är exkl. moms.

Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2021 till och med april 2022 blir abonnerad effekt 1 januari 2023. Dygn där medeltemperaturen har varit kallare än -22 °C är exkluderade vid uträkning av abonnerad effekt.

Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbrukning ses på Mina sidor.

År 2022

Effekt          kr/kW/år + kr/år
6-50 kW          828 + 0
51-200 kW          807 + 1 035
201-600 kW          786 + 5 175
>600 kW          755 + 23 805

 

Energipris

År 2022

  kr/MWh
Januari - april 362
Maj - oktober 186
November - december 362

 

Flödespris

År 2022

  kr/m³
Januari - april 3,42
Maj - oktober  0
November - december 3,42

 

Prisexempel år 2021

Flerbostadshus

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 45 604 17 600 28 004
193 MWh

109 899

42 340 67 559
500 MWh 283 663 108 640 175 023
1000 MWh 564 807 214 760 350 047

Lokaler, industrier och kontor

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 49 809 21  600 28 209
193 MWh

118 974

50 920 68 054
500 MWh 306 785 130 480 176 305
1000 MWh 609 929 257 320 352 609

*Avser energi och flöde