Fjärrvärmepriser företag

1 september 2020 införde vi en ny prismodell för näringsidkare.

År 2021

Alla priser är exkl. moms.

Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2020 till och med april 2021 blir fjärrvärmeanläggningens effekt 1 januari 2022. Dygn där temperaturen är kallare än -22 °C exkluderas vid uträkning av anläggningens effektkostnad.

Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbrukning ses på Mina sidor.

Effekt          kr/kW/år + kr/år
6-50 kW          800 + 0
51-200 kW          780 + 1 000
201-600 kW          760 + 5 000
>600 kW          730 + 23 000


Energipris

  kr/MWh
Maj - oktober 180
November - april 350

 

Flödespris

  kr/m³
 Maj - oktober  0
 November - april  3,3

 

Prisexempel

Flerbostadshus

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 45 604 17 600 28 004
193 MWh

109 899

42 340 67 559
500 MWh 283 663 108 640 175 023
1000 MWh 564 807 214 760 350 047

Lokaler, industrier och kontor

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 49 809 21  600 28 209
193 MWh

118 974

50 920 68 054
500 MWh 306 785 130 480 176 305
1000 MWh 609 929 257 320 352 609

*Avser energi och flöde