Fjärrvärmepriser företag

Fjärrvärme priser

Alla priser är exkl. moms.

Effektpris

Högst uppmätt dygnsmedeleffekt under november 2022 till och med april 2023 blir abonnerad effekt 1 januari 2024. Dygn där medeltemperaturen har varit kallare än -22 °C är exkluderade vid uträkning av abonnerad effekt.

Dygnsmedeleffekt räknas ut genom att dividera dygnsförbrukning i kWh med 24 timmar. Dygnsförbrukning ses på Mina sidor.

År 2024

Effekt kW kr/år + kr/kW/år
6-50 kW 0 + 939
51-200 kW 1 174 + 915
201-600 kW 5 870 + 891
>600 kW 26 999 + 856

 

Energipris

År 2024

  kr/MWh
Januari - april 411
Maj - oktober 211
November - december 411

 

Flödespris

År 2024

  kr/m³
Januari - april 3,88
Maj - oktober  0
November - december 3,88

 

Effektpris

År 2023

Effekt kW kr/år + kr/kW/år
6-50 kW 0 + 878
51-200 kW 1 097 + 855
201-600 kW 5 486 + 833
>600 kW 25 233 + 800

 

Energipris

År 2023

  kr/MWh
Januari - april 384
Maj - oktober 197
November - december 384

 

Flödespris

År 2023

  kr/m³
Januari - april 3,63
Maj - oktober  0
November - december 3,63Jämförpriser år 2023

Flerbostadshus

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 50 040 19 316 30 724
193 MWh

120 534

46 412 74 122
500 MWh 311 113 119 087 192 026
1000 MWh 619 445 235 394 384 051

Lokaler, industrier och kontor

 

 MWh

Totalt kr per år

Varav effektpris

Varav rörligt pris*

80 MWh 54 656 23 706 30 950
193 MWh

130 483

55 817 74 666
500 MWh 336 462 143 027 193 435
1000 MWh 668 912 282 042 386 870

*Avser energi och flöde