Information om dina rättigheter

Har du ett ärende, som du inte är nöjd med vill vi försöka lösa ärendet direkt med dig. Här finns information för hur du kan gå tillväga.


1. Kontakta Kundservice

I första hand ringer du vår Kundservice på 0921-582 00.

2. Reklamation & skadeanmälan

Kommer vi inte överens i frågan är nästa steg i processen att du råds att lämna en skriftlig bestridan eller reklamation. Skriv all information som vi behöver för ärendet.
Skicka e-post till [email protected] eller posta till Slipvägen 7, 961 38 Boden.

Om något har skadats på grund av störningar i elnätet kan du som kund ha rätt till skadeersättning. Information och formulär för skadeanmälan ses här

Rådgivning

För rådgivning och tvistlösning kan du också få hjälp av andra.

Din lokala Konsumentvägledare på kommunen ger kostnadsfri rådgivning och stöd vid klagomål eller tvist med ett företag.
Bodens kommuns Konsumentvägledare nås på tel. 0921-620 00.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. 

Prövning

Känner du dig inte nöjd med det utfall som ärendehanteringen har medfört kan du gå vidare för att få ärendet prövat.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Mer information finns på www.arn.se
ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

Energimarknadsinspektionen, EI

Är tillsynsmyndighet över elmarknaden och tar emot klagomål gällande bland annat elnätspriser och leveranskvalité. Mer information ses på Energimarknadsinspektionen.

Allmän domstol

Kommer man inte överens i en tvist kan man låta tingsrätten pröva den. Se Sveriges domstolar.

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten vars ledamöter utses av regeringen. Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263). Hit kan du vända dig om du vill ansöka om medling.