Abonnerad effekt & graddagar

Graddagar används i prismodellen för våra privatkunder för att räkna ut abonnerad effekt, som avgör fjärrvärmens fasta avgift.


Abonnerad effekt kW

Lägst abonnerad effekt är 10 kW och finns i 10, 12, 14, 16 o.s.v. Efter
varje kalenderår kan den abonnerade effekten justeras efter en förbrukningsförändring.

Kunds årsförbrukning justeras med graddagar till normalårsförbrukning.
Normalårsförbrukningen divideras med 2400 timmar = abonnerad effekt.

År 2023 justeras förbrukningen med 1,0501
Normalår 5021 / graddagar 4781 = 1,0501

Exempel

Förbrukning 26 000 kWh x 1,0501 = normalårsförbrukning 27 303 kWh
27 303 kWh / 2400 = 11,38 = abonnerad effekt 12 kW

Normalårsförbrukning

För att jämföra fjärrvärmeförbrukningen med tidigare år tas hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Årsförbrukningen justeras då för temperaturskillnader med hjälp av graddagar och normalår.

Fast avgift

Den fasta avgiften räknas ut efter abonnerad effekt.
Abonnerad effekt i kW ses på fakturan.
Exempel vid abonnerad effekt 12 kW:
Fast avgift 662 kr x 12 kW = 7 944 kr/år inkl. moms

Graddagar

  Normalår 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari  821  960  643 893 750 709 942
Februari  747*  692  689 746 693 617 726
Mars  657  626  582 689 539 716 579
April   465  342  423 412 422 430 480
Maj  256  180  215 192 107 107 128
Juni  0  0  0 0 0 19 0
Juli  0  0  0 0 0 0  
Augusti  0  0  6 27 0 0  
September  244  219  158 230 198 112  
Oktober  456  520  388 410 382 542  
November  618  695  498 647 577 721  
December  757  652  565 816 796 808  
Sammanfattning  5 021**  4 886  4167 5 062  4 464  4 781  

*Skottår 771
**Skottår 5045

Om ett år får fler graddagar var det kallare.

Om ett år får färre graddagar har det varit varmare än normalt.

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen.

Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från människor, elektriska apparater och solens strålar.