Abonnerad effekt & graddagar

Graddagar används i prismodellen för våra privatkunder för att räkna ut abonnerad effekt, som avgör fjärrvärmens fasta avgift.


Abonnerad effekt kW

Lägst abonnerad effekt är 10 kW och finns i 10, 12, 14, 16 o.s.v.
Efter varje kalenderår kan den abonnerade effekten justeras efter en förbrukningsförändring.

Kunds årsförbrukning justeras med graddagar till normalårsförbrukning.
Normalårsförbrukningen divideras med 2400 timmar = abonnerad effekt.

År 2021 justeras förbrukningen med 1,0331
Normalår 5230 / graddagar 5062 = 1,0331

Exempel

Förbrukning 26 000 kWh x 1,0331 = normalårsförbrukning 26 860 kWh
26 860 kWh / 2400 = 11,19 = abonnerad effekt 12 kW

Normalårsförbrukning

För att jämföra fjärrvärmeförbrukningen med tidigare år tas hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Årsförbrukningen justeras då för temperaturskillnader med hjälp av graddagar och normalår.

Fast avgift

Den fasta avgiften räknas ut efter abonnerad effekt.
Abonnerad effekt i kW ses på fakturan.
Exempel vid abonnerad effekt 12 kW:
Fast avgift 662 kr x 12 kW = 7 944 kr/år inkl. moms

Graddagar

  Normalår 2017  2018 2019 2020 2021 2022
Januari  856  711  831   960  643 893 750
Februari  744*  647  813  692  689 746 693
Mars  689  609  720  626  582 689 539
April   483  458  415  342  423 412 422
Maj  286  223  77  180  215 192 107
Juni  0  19  7  0  0 0 0
Juli  0  7  0  0  0 0 0
Augusti  0  43  0  0  6 27 0
September  261  177  161  219  158 230  
Oktober  456  408  440  520  388 410  
November  646  617  435  695  498 647  
December  810  768  772  652  565 816  
Summa  5 230**  4 687  4 671  4 886  4167 5 062  

*Skottår 769
**Skottår 5255

Om ett år får fler graddagar var det kallare.

Om ett år får färre graddagar har det varit varmare än normalt.

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen.

Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från människor, elektriska apparater och solens strålar.