Abonnerad effekt & graddagar

Graddagar används i prismodellen för våra privatkunder för att räkna ut abonnerad effekt, som avgör fjärrvärmens fasta avgift.


Abonnerad effekt kW

Lägst abonnerad effekt är 10 kW och finns i 10, 12, 14, 16 o.s.v. Efter
varje kalenderår kan den abonnerade effekten justeras efter en förbrukningsförändring.

Kunds årsförbrukning justeras med graddagar till normalårsförbrukning.
Normalårsförbrukningen divideras med 2400 timmar = abonnerad effekt.

År 2022 justeras förbrukningen med 1,1715
Normalår 5230 / graddagar 4464 = 1,1715

Exempel

Förbrukning 26 000 kWh x 1,1715 = normalårsförbrukning 30 459 kWh
30 459 kWh / 2400 = 12,69 = abonnerad effekt 12 kW

Normalårsförbrukning

För att jämföra fjärrvärmeförbrukningen med tidigare år tas hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt och därmed hur stort uppvärmningsbehovet varit. Årsförbrukningen justeras då för temperaturskillnader med hjälp av graddagar och normalår.

Fast avgift

Den fasta avgiften räknas ut efter abonnerad effekt.
Abonnerad effekt i kW ses på fakturan.
Exempel vid abonnerad effekt 12 kW:
Fast avgift 662 kr x 12 kW = 7 944 kr/år inkl. moms

Graddagar

  Normalår  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Januari  856  831   960  643 893 750 709
Februari  744*  813  692  689 746 693 617
Mars  689  720  626  582 689 539 716
April   483  415  342  423 412 422 430
Maj:t  286  77  180  215 192 107  
Juni  0  7  0  0 0 0  
Juli  0  0  0  0 0 0  
Augusti  0  0  0  6 27 0  
September  261  161  219  158 230 198  
Oktober  456  440  520  388 410 382  
November  646  435  695  498 647 577  
December  810  772  652  565 816 796  
Sammanfattning  5 230**  4 671  4 886  4167 5 062  4 464  

*Skottår 769
**Skottår 5255

Om ett år får fler graddagar var det kallare.

Om ett år får färre graddagar har det varit varmare än normalt.

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen.

Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från människor, elektriska apparater och solens strålar.