Energiskatt

Staten tar ut energiskatt för el som förbrukas. Energiskatten faktureras från elnätsföretaget, som redovisar energiskatten till Skatteverket.

Privatkunder & tjänsteföretag

Fr.o.m. 2021-01-01 är energiskatten:

  • 26,0 öre per kWh exkl.moms för elnätsabonnemang i Norrland.
  • 35,6 öre per kWh exkl.moms för elnätsabonnemang i övriga Sverige.

Företag med lägre energiskatt

Företag i följande verksamheter betalar energiskatt 35,6 öre/kWh och kan sedan söka återbetalning 35,0 öre/kWh av Skatteverket för elförbrukning som avser:

  • Industriell verksamhet
  • Datorhallar större än 0,1 MW
  • Jordbruk, skogsbruk och vattenbruk
  • Växthusodling

Återbetalning från Skatteverket

Kund begär återbetalning på Skatteverkets webbplats efter varje kalenderår.
Vid elförbrukning mer än 150 000 kWh/år kan återbetalning sökas efter varje månad. Ansök först om medgivande att få söka återbetalning per månad på blankett SKV 5365, som finns på skatteverket.se.

Industriell verksamhet och datorhallar större än 0,1 MW:
- Får återbetalning som överstiger 8 000 kr/år (24 170 kWh/år).

Jord- skogs och vattenbruk samt växthusodling:
- Får återbetalning som överstiger 500 kr/år (1 510 kWh/år).
 

Egen skattskyldig

Företag som producerar elektrisk kraft är egen skattskyldiga, d.v.s. att företaget redovisar energiskatten själva till Skatteverket. Elnätsföretaget fakturerar då ingen energiskatt. Företag som är egen skattskyldig skickar beslutet från Skatteverket till elnätsföretaget.

Frivilligt skattskyldig

Företag som förbrukar mer än 10 GWh per år kan ansöka hos Skatteverket att bli frivilligt skattskyldig, d.v.s. att företaget redovisar energiskatten själva till Skatteverket. Elnätsföretaget fakturerar då ingen energiskatt. Företag som är frivilligt skattskyldig skickar beslutet från Skatteverket till elnätsföretaget.

På skatteverket.se finns mer information.