Energiskatt

Staten tar ut energiskatt för el som förbrukas. Energiskatten faktureras från elnätsföretaget, som redovisar energiskatten till Skatteverket.

Privatkunder

Elnätsanslutning
i Norrland
Exkl. moms Inkl. moms

År 2024

33,2 öre/kWh

41,5 öre/kWh

 

Tjänsteföretag

Elnätsanslutning
i Norrland
Exkl. moms

År 2024

 33,2 öre/kWh

 

Företag med annan verksamhet

Företag med följande verksamheter betalar full skatt på fakturan och kan få återbetalning av Skatteverket för mellanskillnaden till 0,6 öre.
Informera vår Kundservice, [email protected], för att betala full skatt på fakturan.

  • Industriell verksamhet
  • Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och växthusodling
  • Gruvindustriell verksamhet
  • Datorhallar med minst sammanlagd installerad effekt 0,1 MW.
    Från 1 juli 2023 finns inte längre möjlighet att få avdrag eller återbetalning av energiskatt på el som förbrukats i en datorhall.

Information, regler och hur återbetalning sker ses på skatteverket.se
Företag - Skatter och avdrag - Punktskatter - Energiskatter - Återbetalning av skatt på el och bränsle

Priser exkl. moms Full skatt Begär återbetalning av Skatteverket

År 2024

42,8 öre/kWh

42,2 öre/kWh

 

Egen skattskyldig

Företag som producerar elektrisk kraft är egen skattskyldiga, d.v.s. att företaget redovisar energiskatten själva till Skatteverket. Elnätsföretaget fakturerar då ingen energiskatt. Företag som är egen skattskyldig skickar beslutet från Skatteverket till elnätsföretaget, [email protected]

Frivilligt skattskyldig

Företag som förbrukar mer än 10 GWh per år kan ansöka hos Skatteverket att bli frivilligt skattskyldig, d.v.s. att företaget redovisar energiskatten själva till Skatteverket. Elnätsföretaget fakturerar då ingen energiskatt. Företag som är frivilligt skattskyldig skickar beslutet från Skatteverket till elnätsföretaget, [email protected]

Datorhall - från 1 juli 2023 finns inte möjlighet att vara godkänd som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el för förbrukning i en datorhall.