Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förbättra fjärrvärmenätet i Bodens kommun.

 

Just nu sker ett projekt med att byta ut fjärrvärmekulverten på Brännagatan för att säkra leverans framöver. Vi kommer att öppna gatan för genomfart under jul och nyår. Sen kommer gatan att åter stängas för fortsatt arbete.