Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förbättra fjärrvärmenätet i Boden

Byte av fjärrvärmemätare

Vi arbetar med att byta ut äldre fjärrvärmemätare till nya mätare. Vi samarbetar med Sikfors Rör som bokar en tid med er för att sedan komma ut och byta mätaren. 

Huvudledning från Dollarstore - Värmeverket

Vi kommer att byta ut delar av vår huvudledning från Värmeverket med start i början på april och planen är att det ska vara klart någon gång under hösten 2023. Orsaken är att vi vill förstärka huvudledningen från Dollarstore och upp mot Värmeverket, och det gör vi dels för att ledningarna är från 70-talet och dels för att ha möjlighet att leverera ännu mer värme nu när Boden växer. I samband med detta, så kommer vi även att byta ut vår huvudledning efter Intendenturvägen och det sker samtidigt som projektet med huvudledningen. När vi ska koppla in ledningarna till sommaren, så kommer vi att stänga av ledningarna från Värmeverket, och vi kommer att köra våra reservcentraler som vi har runt om i stan, så att våra kunder får värme och varmvatten under tiden för inkoppling. Vi kommer att gå ut med meddelanden till berörda kunder när det närmar sig.

Byte av fjärrvärmekulvert - Brännagatan 

Vi har under en tid bytt ut fjärrvärmekulverten på Brännagatan. Vi kommer att öppna gatan för trafik igen i början av april.