Pågående projekt

Vi arbetar ständigt med att förbättra fjärrvärmenätet i Bodens kommun.

Lulevägen

Ledningsarbeten på Lulevägen och in mot centrum påbörjas under vecka 9 och pågår till vecka 18. Inkommande trafik mot centrum kommer därför att ledas om via Stationsgatan och Kungsgatan. Utgående trafik från centrum berörs ej.Sävastön

En förstärkningsledning mot Sävastön pågår under vintern för att förstärka området Västra Lunda och kommande byggnationer kring Sävastön.

 

Teknikvägen

Ny ledning efter Teknikvägen pågår under vintern för kommande byggnationer i området, såsom ny Coop butik intill Svängleden.