Anvisat Rörligt elpris

Vid nyanslutning eller inflyttning på Bodens elnätsområde får du Anvisat Rörligt elpris med återvunnen el tills du tecknar ett elavtal.

Teckna ett elavtal som passar dig!
Vi erbjuder Fast elpris, Rörligt elpris och Timpris, läs mer här.

Med Anvisat Rörligt elpris får du ett nytt elpris varje månad.
Priset baseras på elbörsens spotpriser och fastställs efter varje månads utgång.

Anvisat Rörligt elpris Pris öre/kWh exkl. moms

Pris öre/kWh inkl. moms

Inköpspris*

53,9

67,38

Elcertifikat*

0,3

0,38

Ursprungsgaranti*

0,4

0,5

Påslag

5,9

7,38

Pris aprils förbrukning

60,5

75,63

Månadsavgift

28 kr/mån

35 kr/mån

*Rörliga delar av elpriset varierar månadsvis.

Återvunnen el är lokalproducerad el genom återvinning av avfall och biobränsle i våra två kraftvärmepannor på värmeverket.