Anvisat Rörligt elpris

Tills du tecknar ett elavtal får du Rörligt elpris med återvunnen el.

Vid nyanslutning eller inflyttning på Bodens elnätsområde får du Rörligt elpris med återvunnen el tills du tecknar ett elavtal.

Med Rörligt elpris får du ett nytt elpris varje månad.
Priset baseras på elbörsens priser och fastställs efter varje månads utgång.

Information om Rörligt elpris eller för att teckna ett Fast elpris, klicka här.


Återvunnen el är lokalproducerad el genom återvinning av avfall och biobränsle i våra två kraftvärmepannor på värmeverket.