Behöver ditt företag lämna avfall?

Lämna avfall företag

Vid Bodens kraftvärmeverk tar vi årligen emot ca 100 000 ton avfall för energiåtervinning. Av dessa 100 000 ton avfall får 2 500 ton utgöras av farligt avfall. Varierande avfallsfraktioner kan medföra att olika åtgärder av hantering/förbehandling krävs innan materialen energiåtervinns i vår förbränningsanläggning. För att vi ska kunna omhänderta specifika avfallsfraktioner på ett optimalt sätt, dels effektivt samt säkerhetsmässigt, måste vi få kännedom om materialets egenskaper. Uppgifter gällande avfallets egenskaper anges av avfallslämnaren på en avfallsdeklaration.

Läs gärna vår Kvalitetsguide för restavfall.

Lämna avfall till oss så här:

  1. Fyll i en avfallsdeklaration.
  2. Fylls i och skickas in till oss via vår hemsida. Information om hur ni fyller i den finns i samband med formuläret.
  3. Efter vi har mottagit avfallsdeklarationen avgör vi om avfallet är lämpligt för vår produktionsanläggning och förenligt med våra tillstånd.
  4. Om vi kan omhänderta avfallet skickar vi en offert samt anvisningar gällande leverans.

Avfallsdeklaration

Allt avfall ska deklareras före leverans till vår förbränningsanläggning. En korrekt deklaration är avgörande för att vi ska kunna fastställa om vi har tillstånd och möjlighet att omhänderta avfallet. Avfallsdeklarationen avgör även vilken hantering/förbehandling materialet kräver innan det energiåtervinns i vår anläggning.

Intill varje del av formuläret finns en symbol med ett inringat i. Klicka på den för att få information om vad ni ska fylla i.

Återkommande avfall behöver bara deklareras en gång. Avrop sker sedan med hänvisning till tilldelat uppdragsnummer.

Animaliskt avfall

För er som lämnar avfall till oss som innehåller eller består av komponenter från djurriket och som inte är livsmedel (animaliskt avfall) gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Vill ni veta mer finns regelverk och hälsobestämmelser gällande animaliska biprodukter att ta del av på Jordbruksverkets hemsida.

I förordningen finns regler för bland annat transport, märkning och förpackning av avfallet. Här finner ni även bestämmelser om att ett särskilt handelsdokument ska följa med avfallet. Detta dokument ska alltså finnas med tillsammans med ett transportdokument om avfallet klassificeras som farligt avfall. Bodens Energi är skyldig att kunna uppvisa handelsdokumentet under 2 år efter det att inleverans har skett.

Kontakta Jordbruksverket vid frågor kring regelverket.

Prislista

Efter vi mottagit deklarationsblanketten avgör vi om avfallet är lämpligt för vår produktionsanläggning och förenligt med våra tillstånd.

Om vi kan omhänderta avfallet skickar vi en offert samt anvisningar gällande leverans.

Boka leverans

För att kunna leverera avfall till oss måste ni boka en leveranstid. Innan ni bokar en leveranstid måste ni fylla i denna avfallsdeklaration.  Kontakta oss i god tid, minst 5 arbetsdagar i förväg, för att få den leveransdag ni önskar. Ni får ett uppdragsnummer samt invägningsinstruktioner till vågstationen av oss när vi bokar in leveranstiden.

 

Kontakta bränsleavdelningen

0921 - 583 01