Anslut till vårt elnät

Anslut till elnätet

Det är mycket att tänka på när man bygger nytt. Vi hjälper dig med att förklara hur en elnätsanslutning går till och vad du ska tänka på.

Vi ansluter fastigheter som ligger i vårt elnätsområde, karta ses här. Brännberg, Mockträsk och Södra Alträsk ingår inte i vårt område.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar beroende på var anläggningen placeras geografiskt i förhållande till befintligt elnät samt önskad storlek på säkring (effektuttag).

Anslutningspriser och formulär för prisuppgift och mer information ses längst ner och elnätspriser ses här. Formuläret används av både privatpersoner och företagskunder oavsett önskad effekt. 

Behövs el under byggtiden och innan fasadmätarskåpet är uppsatt beställer du en tillfällig anslutning.


Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

 1. Mätarskåp på fastigheten
 2. Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
 3. Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvarar för

 1. Mätare
 2. Serviskabel, fram till anslutningsplint i mätarskåpet
 3. Serviskabel
 4. Arbete utanför tomtgränsen
 5. Kabelskåp
 6. Nätstation

Anslut till högspänningsnätet

Om du önskar ansluta direkt till högspänningsnätet (vanligtvis anslutningar över 1 MW), hittar du mer specifik information här.


Gör så här - steg för steg

 1. Anslutningsförfrågan
  Skicka din förfrågan i formuläret här nedan i god tid innan anslutning till elnätet önskas ske. Varje anslutning kräver olika mycket arbete i elnätet, allt från en enda skarv i marken till nya nätstationer och tillstånd hos markägare eller myndigheter. För en vanlig villaanslutning är ledtiden normalt sett minst 12 veckor.

  Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader vilket även kan drabba dig som kund, samt utförs i mån av tid. Var därför ute i extra god tid om du vill vara säker på att få din fastighet ansluten till elnätet innan vintern.

 2. Prisuppgift
  Vi lämnar en prisuppgift eller offert till dig på anslutningen och en första uppskattning på leveranstid.

 3. Kontakta en auktoriserad elinstallatör - FÖRANMÄLAN
  Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nu. Föranmälan är en branschstandard där det ska framgå vad som ska förändras i elnätet och markeras på en karta var anslutningspunkten (mätarskåpet) kommer att placeras. När en godkänd föranmälan kommer in påbörjar vi vårt arbete. Se därför till att vara ute i god med även föranmälan.

  På elsakerhetsverket.se kan du se vilka elinstallationsföretag som är auktoriserade att utföra elinstallationsarbeten.

 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan kontaktar vi vanligtvis kunden och kontrollerar att information om pris och rutiner nått fram. Vi skickar en faktura enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.

 5. Installationsmedgivande
  Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. I installationsmedgivandet får installatören veta mer om de tekniska förutsättningarna för anslutningen och om något avviker från den normala arbetsgången som beskrivs nedan.

  Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och monterar fasadmätarskåpet där det ska sitta permanent. För mindre anslutningar används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt.

  Observera att vi inte kopplar in fasadmätarskåp som sitter monterat på pall eller annan temporär lösning.

  Installatören ansvarar för att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner från mätarskåpets plats till tomtgräns eller anvisad plats. Kabelskyddsrör ska vara 75 mm ytterdiameter av typen SRN slät insida med dragtråd och förlagt på så sätt att det inte riskerar att fyllas med is eller på annat sätt täpps igen. Installatören ansvarar för att tillse att röret blir korrekt förlagt samt att det är i användbart skick när vi, Bodens Energi Nät AB, senare ska dra igenom serviskabeln.

 6. Elinstallatören utför sitt jobb - FÄRDIGANMÄLAN
  Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört. Färdiganmälan är installatörens sätt att klarera att anläggningen är klar att anslutas till elnätet och är utformad enligt vårt önskemål i installationsmedgivandet.

 7. Din fastighet får el
  När färdiganmälan inkommit och när anslutningsavgiften är betald ansluter våra montörer fastigheten till elnätet, vanligtvis inom två veckor. Du får information om ditt elnätsavtal när vi har kopplat in servisledningen och mätaren i ditt mätarskåp.

  Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

 

Anslutningspris 16-25A

Avstånd till anslutningspunkt

Pris inkl. moms

0-200 meter

44 375

200-600 meter

44 375 + 381,25 kr/m

600-1200 meter

196 875 + 908,75 kr/m

1200-1800 meter

742 125 + 526,25 kr/m

Anslutningspriset för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas.

Anslutningspris

Anslutningspris för 16-25 A är 44 375 kr på följande adresser:

Ankarvägen
Grindvägen
Gårdsvägen
Instrumentvägen 1-39
Kanotvägen
Månskensvägen
Norra Maranvägen
Regnbågsvägen
Segelvägen
Solskensvägen
Stjärnfallsvägen
Södra Maranvägen
Södra, Västra och Östra Lillgärdsvägen
Åkervägen

Gäller nyanslutningen en annan adress än ovan eller anslutningspris för 34A och över, fyll i formuläret nedan för prisuppgift.

 

Ny elnätsanslutning

Förfrågan och prisuppgift ny elnätsanslutning

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig för mer information och exakt prisuppgift.

Under "Mer information" ser du dina valda koordinater.

Mer information

Latitud:

Longitud:

Anslutning till villa ligger vanligtvis på 16-25A.