Personuppgifter hos Bodens Energi

Dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller alla företag och organisationer inom EU. Det främsta syftet med GDPR är att ge människor kontroll över sin egen personliga data.

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte.

Din integritet är viktig för oss på Bodens Energi och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg enligt vår integritetspolicy.

 

Varför behandlar vi personuppgifter?

När du tecknar avtal med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet och därigenom möjliggöra service och korrekta leveranser

Förutom namn och personnummer behandlar vi även uppgifter som till exempel telefonnummer och mejladress för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.

Har du synpunkter på vilka personuppgifter vi behandlar är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud via 0921-624 50.

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du beställer en produkt eller tjänst hos Bodens Energi via till exempel internet eller telefon kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning.

De kan också komma att behandlas av oss för automatiserad profilering eller för att genomföra marknadsanalyser, ta fram statistik, för marknadsföring samt för att utveckla och informera om tjänster och produkter.

 

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Bodens Energis koncern. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav eller vid samtycke.

Personuppgifter kan överlämnas ifall vi anser det nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Ett exempel på detta är när du vill byta elleverantör till Bodens Energi via fullmakt som du fyller igenom formulär via vår webbsida, då kan vi vidarebefordra viss information till nuvarande leverantör.

Personuppgifter kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Bodens Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

 

Hur skyddar vi din information?

Bodens Energi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter sparas de för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Utgångspunkten för Bodens Energi i all hantering rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig som kund, behandlas under den tid det anses nödvändigt.

 

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddslagen rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig.

Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kan du logga in på Mina sidor för att få dem rättade, kompletterade och i vissa fall raderade, eller kontakta oss på info@bodensenergi.se

Som privatperson har du även rätt att få din information överförd till något annat företag eller organisation.

Om du har övriga frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud via 0921-624 50.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du möjlighet att kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, för att framföra klagomål.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av koncernens personuppgifter är Bodens Energi AB, organisationsnummer 55620091-1701.