Fjärrvärmepriser privat

Består av fast pris per år och energipris per förbrukad MWh.

År 2020

År 2020 Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 524,41 kr/kW* 655,51 kr/kW
Energipris 317,07 kr/MWh 396,34 kr/MWh

*Abonnerad kW ses på fakturan

Uträkning abonnerad effekt och fast avgift

Prisexempel
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 12 500 6 555 5 945
20 000 kWh 14 481 6 555 7 926
30 000 kWh 19 755 7 866 11 889
40 000 kWh 26 340 10 488 15 852

 

År 2021

År 2020 Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr/kW* 662 kr/kW
Energipris 332,8 kr/MWh 416 kr/MWh

*Abonnerad kW ses på fakturan

Prisexempel
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 12 860 6 620 6 240
20 000 kWh 14 940 6 620 8 320
30 000 kWh 20 424 7 944 12 480
40 000 kWh 27 232 10 592 16 640

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.