Fjärrvärmepriser privat

Består av fast pris per år och energipris per förbrukad MWh.


Fjärrvärme priser

År 2023

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 369,6 kr per MWh 462 kr per MWh

*Abonnerad kW ses på fakturan.

 

År 2022

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 345,6 kr per MWh 432 kr per MWh

*Abonnerad kW ses på fakturan.

 

Prisexempel år 2022
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 13 100 6 620 6 480
20 000 kWh 15 260 6 620 8 640
30 000 kWh 20 904 7 944 12 960
40 000 kWh 27 872 10 592 17 280

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.