Fjärrvärmepriser privat

Består av fast pris per år och energipris per förbrukad MWh.


Fjärrvärme priser

År 2023

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 369,6 kr per MWh 462 kr per MWh

*Abonnerad effekt kW ses på fakturan.

 

Jämförpriser år 2023
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 13 550 6 620 6 930
20 000 kWh 15 860 6 620 9 240
30 000 kWh 21 804 7 944 13 860
40 000 kWh 29 072 10 592 18 480

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.