Fjärrvärmepriser privat

Består av fast pris per år och energipris per förbrukad MWh.


Fjärrvärme priser

År 2024

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 406,4 kr per MWh 508 kr per MWh

*Abonnerad effekt kW ses på fakturan.

 

Jämförpriser år 2024
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 14 240 6 620 7 620
20 000 kWh 16 780 6 620 10 160
30 000 kWh 23 184 7 944 15 240
40 000 kWh 30 912 10 592 20 320

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.