Fjärrvärmepriser privat

Består av fast pris per år och energipris per förbrukad MWh.


Fjärrvärme priser

År 2021

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 332,8 kr per MWh 416 kr per MWh

*Abonnerad kW ses på fakturan.

År 2022

  Exkl. moms  Inkl. moms
Fast pris per år 529,6 kr per kW* 662 kr per kW*
Energipris 345,6 kr per MWh 432 kr per MWh

 

Prisexempel år 2021
Kedjehus, radhus, villa.

Normalårs-
förbrukning

Totalt kr
(per år)

Varav fast avgift

Varav 
energipris

15 000 kWh 12 860 6 620 6 240
20 000 kWh 14 940 6 620 8 320
30 000 kWh 20 424 7 944 12 480
40 000 kWh 27 232 10 592 16 640

Symbol för lättläst Denna sida finns även i en lättläst version.