Vår senaste hållbarhets- och årsredovisning

Här kan du läsa mer om vårt ekonomiska resultat i vår senaste hållbarhets- och årsredovisning i moderbolaget Bodens Energi AB.