Elnätet i Bodens kommun

Bodens Energi Nät är nätägare i Bodens kommun. Vi ser till att alla bodensare och kommuninnevånare har ett så väl fungerande elnät som möjligt och utför kontinuerligt förebyggande underhåll och förbättringsarbeten. 

Elnätsavgift

Du som kund betalar en elnätsavgift utöver din kostnad för el. Elnätsavgiften faktureras av Bodens Energi Nät AB oavsett vilken elleverantör du som kund har.

Fakta om elnätet

Antalet nätanslutningar till vårt elnät är ca 17 000 stycken. Elnätet i Bodens kommun sträcker sig över 227 mil. Under 2023 investerade vi 55 miljoner kronor i förbättringar i elnätet. Bodens Energi Nät har 32 medarbetare som dagligen arbetar för att förbättra och utveckla elnätet.

Vi arbetar löpande med att öka tillgängligheten i elnätet genom investeringar i fjärrstyrda och smarta kopplingsapparater som har till syfte att minska avbrotten samt att korta felavhjälpningstiderna. 

Pågående projekt

Ett av våra viktigaste uppdrag är att ständigt utveckla och förbättra elnätet i kommunen. Det sker löpande utifrån vår nätutvecklingsplan för hela koncessionsområdet, där vi fokuserar på de områden som är i störst behov av förbättringar. Många av de förbättringar vi arbetar just nu handlar om att isolera luftledningar samt att gräva ned markkabel. 

Här kan du se vilka pågående projekt vi arbetar med just nu.

Övervakningsplan gällande avgränsning av elnätsverksamhet

Den svenska elmarknaden bygger på en uppdelning mellan elnätsverksamheten, som är ett så kallat naturligt monopol å ena sidan och den konkurrensutsatta produktionen av och handeln med el å den andra. Därför finns bestämmelser om avgränsning av nätverksamhet. Vidare finns bestämmelser om så kallad funktionell åtskillnad, som avser fall då ett nätföretag ingår i samma koncern som företag som bedriver elproduktion eller elhandel. Bodens Energi Nät AB som bedriver nätverksamhet är skyldig att upprätta en övervakningsplan och offentliggöra denna.

Ladda ner rapporten här i PDF