Avtalsvillkor

Konsument

Elhandel

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) för konsumenter

Särskilda avtalsvillkor EL

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag

Elnät

Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 K (rev 2) för konsumenter

Information avbrottsersättning och skadestånd

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 2018 K för konsumenter

Särskilda avtalsvillkor fjärrvärme

Fjärrvärmelagen

Avtalsvillkor VärmeHjälpen

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

 

Näringsidkare

Elhandel

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev 20180424) för näringsidkare

Särskilda avtalsvillkor EL

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag

Elnät

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) för näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev) för högspänning

General conditions NÄT 2012 H (rev) high voltage

Information avbrottsersättning och skadestånd

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme 2015N

Särskilda avtalsvillkor fjärrvärme näringsidkare 1 september 2020

Fjärrvärmelagen

GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation - för nät

GDPR - General Data Protection Regulation - för högspänning