Förbättringsarbete i elnätet

Vi arbetar ständigt för att elnätet i Bodens kommun ska få högre driftsäkerhet, bättre leveranskvalitet och minskad risk för elavbrott. Allt för att du ska kunna använda elen till det du behöver den, när du behöver den.


Områden vi arbetar i just nu

Bredåker - Långsjön 

Nybyggnation av luftledning, påbörjas under våren 2023 och slutförs hösten 2024.

Buddbyn - Holmfors

Nedgrävning av markkabel påbörjas 2023 och slutförs under 2025.