Förbättringsarbete i elnätet

Vi arbetar ständigt för att elnätet i Bodens kommun ska få högre driftsäkerhet, bättre leveranskvalitet och minskad risk för elavbrott. Allt för att du ska kunna använda elen till det du behöver den, när du behöver den.


Områden vi arbetar i just nu

Vitträsk - Åkerholmen 

Nybyggnation av luftledning, påbörjas under våren 2023 och slutförs hösten 2023.

Bredåker - Långsjön 

Nybyggnation av luftledning, påbörjas under våren 2023 och slutförs hösten 2024.

Sörbyn 

Nedgrävning av markkabel slutförs våren 2023.

Sörbyn - Abramsån

Isolering av luftledning slutförs hösten 2023.

Kokhed - Gransjö

Isolering av luftledning slutförs hösten 2023.

Buddbyn - Holmfors

Nedgrävning av markkabel påbörjas 2023 och slutförs under 2025.

Hapträskberget

Nybyggnation av luftledning påbörjas början av 2023 och slutförs hösten 2023.

Brändberget 

Nybyggnation av luftledning påbörjas början av 2023 och slutförs hösten 2023.