Mätarbytesprojektet

Målsättningen är att alla fastigheter ska ha fått sin nya mätare senast i december 2024. Mätarbytena sker i samarbete med J&B Elinstallationer AB.

Följande etapper är planerade, planeringen är preliminär och kan komma ändras.

Just nu håller vi på med Etapp 3 och 4 växelvis, beroende på väder och vind. Är väderförhållandena milda byter vi utomhus på villor och är det kyligare ute byter vi mätare i lägenheter.
Om mätaren sitter inomhus, kontaktar vi er för att boka en tid. 

År 2022

Sävast och Unbyn. 

Buddbyn, Svartbjörnsbyn och Prästholmen.

Bodsvedjan, Bodforsen och Södra Svartbyn.

År 2023

Centrum mot Björknäs samt Vändträsk.

Sveafältet och Sanden

Erikslund, Fagernäs, Torpgärdan och Norra Svartbyn.

Flarken, Gemträsk, Gunnarsbyn och Inbyn

År 2024

Harads, Svartlå och Bredåker

Heden, Degerbäcken och Vittjärv

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus behöver montören inte komma in och du behöver då inte vara hemma. Sitter mätaren inomhus behöver montören släppas in av fastighetsägaren, eller av denne utsedd person (över 18 år). Installatören bokar en tid för installationen. Skulle den tiden inte passa går det bra att byta tid.

Tänk på att montörerna som byter mätarna måste kunna komma fram till mätarskåpet, ta bort saker som kan vara i vägen. 

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Ofta sitter mätaren i källaren och då berörs du bara av ett kortare elavbrott. Om mätaren sitter inne i din lägenhet kommer installatören höra av sig till dig för att få tillgång till mätaren.

Mätare hos företag

Installatören kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen.

Viktigt att veta

  • Ingen kostnad
    Den nya elmätaren ingår som en del i ditt elnätsabonnemang hos oss och utgör ingen extra kostnad.
  • Personal ska kunna legitimera sig
    Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott
    När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.

Kontakta oss om du har frågor!

Vid allmänna frågor kan du kontakta oss på 0921 - 582 00 eller [email protected]