Mätarbytesprojektet

Målsättningen är att alla fastigheter ska ha fått sin nya mätare senast i juni 2024. Mätarbytena sker i samarbete med J&B Elinstallationer AB.

Följande etapper är planerade, planeringen är preliminär och kan komma ändras.

År 2022

Etapp 1

Pågår i Sävast och Unbyn. Vi inväntar fler mätare och planerar att fortsätta i mitten på augusti.

Etapp 2

Planerad start hösten 2022 i Buddbyn, Svartbjörnsbyn och Prästholmen.

Etapp 3

Planerad start hösten 2022 och under vintern 2022/2023 i Vändträsk, Bodsvedjan, Bodforsen och Södra Svartbyn

År 2023

Etapp 4

Centrum mot Björknäs

Etapp 5

Erikslund, Fagernäs, del av Torpgärdan och Norra Svartbyn

Etapp 6

Flarken, Gemträsk, Gunnarsbyn och Inbyn

År 2024

Etapp 7

Sveafältet och del av Sanden

Etapp 8

Harads, Svartlå och Bredåker

Etapp 9

Heden, Degerbäcken och Vittjärv

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus behöver montören inte komma in och du behöver då inte vara hemma. Sitter mätaren inomhus behöver montören släppas in av fastighetsägaren, eller av denne utsedd person (över 18 år). Installatören bokar en tid för installationen. Skulle den tiden inte passa går det bra att byta tid.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Ofta sitter mätaren i källaren och då berörs du bara av ett kortare elavbrott. Om mätaren sitter inne i din lägenhet kommer installatören höra av sig till dig för att få tillgång till mätaren.

Mätare hos företag

Installatören kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen.

Viktigt att veta

  • Ingen kostnad
    Den nya elmätaren ingår som en del i ditt elnätsabonnemang hos oss och utgör ingen extra kostnad.
  • Personal ska kunna legitimera sig
    Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott
    När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.

Kontakta oss om du frågor!

Vid allmänna frågor kan du kontakta oss på 0921 - 582 00 eller info@bodensenergi.se