Mätarbytesprojektet - Frågor & svar

ELMÄTAREN

Kan jag få min mätare utbytt i förtid?

Utbyte av mätare sker enligt en förutbestämd tidplan där vi är beroende både av vår mätarleverantör samt vår utförare av mätarbytena. För att mätarna ska kunna kommunicera med vårt centralsystem är det en förutsättning att nödvändig kommunikationsinfrastruktur byggs ut innan enstaka mätare byts. Eftersom alla byten är planerade utifrån geografiska områden har vi små möjligheter att byta ut enstaka mätarbyten, eftersom vi då riskerar att dessa enstaka mätare inte kan kommunicera på ett önskvärt sätt. Det är i första hand nyanslutna kunder som får ny mätare i förväg.

HAN-PORTEN

Varför har mätarna en RJ12 kontakt?

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt, både avseende konstruktions- och teststandarder, till exempel med avseende på elsäkerhet, isolationshållfasthet, tålighet mot miljöfaktorer och tålighet mot andra influensstorheter. Som fysisk anslutning valdes RJ12 kontakt. Med en RJ12 kontakt är det ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet uttag.

Varför är det RJ12 istället för RJ45 på min mätare?

RJ12 är branschrekommendationen i Sverige

Kan jag få en RJ45-mätare istället?

Nej.

Vilken produkt rekommenderar ni att man köper för att ansluta till sin HAN-port?

Vi kan i dagsläget inte hänvisa till några produkter. Vilken produkt man ska ansluta bestäms av i vilket syfte man ska använda informationen.

Hur aktiverar jag HAN - porten?

Du loggar in på Mina Sidor med mobilt Bank-Id

- Klicka på Kundservice i menyn till vänster.

- Välj HAN-port i ärendetyp

- Skriv i meddelandefältet att du vill aktivera din HAN-port

- Du får ett mail av oss när den är aktiverad

Kan du av någon anledningen inte logga in på Mina sidor, kontakta kundservice 0921-58200 så hjälper vi dig.