Finns ingen driftinformation upplagd här, ring felanmälan 0921-583 00. - Uppdatera denna sida för att se senaste information. - Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att avhjälpa störningen.

Driftinformation fjärrvärme

Driftstörningar på fjärrvärmenätet under Fredag 3/2. Felet är åtgärdat.

Kallvatten finns.

Senast uppdaterad

Planerat elavbrott

till

Berörda områden: Bodträskfors, Spikberg, Lövudden, Hatten, Tällberg, Kvarnå, Myrberg, Hapträsk, Vitbergsträsk, Rödingsträsk och Djupträsk

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad

Planerat elavbrott

till

Berörda områden: Umtjärn, Sörviksudden och Kokhed

Idrifttagning av ny luftledning

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad

Elavbrott

Berörda områden: Delar av Brogatan/Kyrkgatan

Felavhjälpning pågår. När felet är avhjälpt informerar vi här.

Påkört elskåp.

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad