Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att avhjälpa störningen. Om det inte finns någon driftinformation upplagt här, gör då en felanmälan på 0921-624 51. Kom ihåg att uppdatera sidan för den senaste informationen.

Planerat elavbrott

till

Berörda områden: Spikberg, Lövudden, Hatten, Tällberg, Kvarnå, Myrberg, Hapträsk, Vitbergsträsk, Rödingsträsk, Västbo, Klusån, Björkvik, Bodträskån, Björnudden, Krokfors och Lillå

Vi har under helgens störningar hamnat i ett sämre driftläge än normalt. Därför gör vi nu ett arbete med väldigt kort framförhållning för att färre kunder skall bli drabbade vid eventuellt nya fel, samt kunna hålla kortare avhjälpningstider. Det kommer att vara avbrott vid några tillfällen under avbrottstiden och vi informerar på hemsidan samt via sms när vi är färdiga med arbetet. Avbrottet har dragit ut lite på tiden så vi måste flytta fram sluttiden till ca 18:10 Arbetet är nu avslutat och vi beklagar att vi dragit över tiden. Tack för ert tålamod /Driftledningen

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad

Elavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-624 51.

En markkabel är skadad efter ett grävarbete och vi tvingas gör ett oplanerat avbrott för reparation. Reparationen förväntas vara färdig ca. 16:15

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Hedsvedjegränd

Senast uppdaterad

Planerat elavbrott

till

Berörda områden: Sävastnäs

Avbrott pga av nedtagning av träd som hotar ledningen.

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad

Driftinformation vattenkraft

Den senaste tidens kraftiga nederbörd gör att vi nu har högre nivåer och flöden än normalt i Buddbyträsket, Bodträsket och Svartbyträsket.

Senast uppdaterad