Finns ingen driftinformation upplagd här, ring felanmälan 0921-583 00. - Uppdatera denna sida för att se senaste information. - Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att avhjälpa störningen.

Elavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-583 00.

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Västra Karlberg

Senast uppdaterad

Elavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-583 00.

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Kusån

Senast uppdaterad

Driftinformation el

Berörda områden: Bodträskfors, Spikberg, Lövudden, Hatten, Tällberg, Kvarnå, Myrberg, Hapträsk, Vitbergsträsk, Rödingsträsk, Södra Harads, Djupträsk, Åminne, Österby, Västbo, Klusån, Björkvik, Bodträskån, Björnudden, Krokfors och Lillå

Besiktning av elnät pågår

Senast uppdaterad