Finns ingen driftinformation upplagd här, ring felanmälan 0921-583 00. - Uppdatera denna sida för att se senaste information. - Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att avhjälpa störningen.

Planerat elavbrott

till

Berörda områden: Altersjön

Omläggning av kablage till ny nätstation

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Senast uppdaterad

Planerat fjärrvärmeavbrott

till

Berörda områden: Torsgatan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 35, 43, 45, 47, 51, Kyrkgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, Baldersgatan 1-12, Vasagatan 7, 9, 11, 18-24, Hermelinsgatan 34, 36-46, Engelbrektsgatan 29-39, Kårgatan 3-15

På grund av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att stängas av.

Kallvatten finns.

Senast uppdaterad