Finns ingen driftinformation upplagd här, ring felanmälan 0921-583 00. - Uppdatera denna sida för att se senaste information. - Vid driftstörningar jobbar vi så fort vi kan för att avhjälpa störningen.

Elavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-583 00.

Avbrottet berodde på en kvist som låg på transformatorn som kortslutit högspänningssäkringar

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Övre svartlå 421-430

Senast uppdaterad

Planerat elavbrott

till

Elavbrott pga arbete med träd på högspänningsledning.

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Långberget

Senast uppdaterad

Elavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-583 00.

Montörer på plats, felsökning pågår.

Kvist över ledning

Ledningarna är inte med säkerhet spänningslösa hela avbrottstiden.

Avhjälpta områden: Kusån, Kusön, Rasmyran och Kusträsk

Senast uppdaterad

Fjärrvärmeavbrott

Felet är avhjälpt. Om du fortfarande har avbrott gör en felanmälan 0921-583 00.

På grund av ledningsarbeten måste fjärrvärmen stängas av till fastigheterna på Kommendörsgatan 1A-C, Stationsgatan 13 A-C, Kommendörsgatan 2 A-D, från kl 08.00-15.00.

Kl. 13.15 - Fjärrvärmen åter till fastigheterna.

Kallvatten finns.

Avhjälpta områden: Nedre stadsdelen

Senast uppdaterad